Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Khách sạn - Nhà nghỉ
 Bản in     Gởi bài viết  

MỘT SỐ KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

1. Khách sạn năm sao:  

Sunsparesort

- Địa chỉ: Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3842999/ (052) 3842555

 

1. Khách sạn bốn sao:  

Khách sạn Mường Thanh

- Địa chỉ: 119 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3811666/ (052) 3811789

K/s Sài Gòn Quảng Bình

- Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822276/ (052) 3822404


2. Khách sạn ba sao:  

Khách sạn Tân Bình

- Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3812999/ (052) 3812333

Khách sạn Luxe

- Địa chỉ: 55 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3845959/ (0523) 3846363


Khách sạn Sunrise

- Địa chỉ: 89 Trương Pháp - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810666; 3813999/ (052) 3859868

 

3. Khách sạn hai sao:  

Khách sạn Phú Quý

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810369

Khách sạn 8-3

- Địa chỉ: 129 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3821297 - (052) 3827888/ (052) 3823766


Khách sạn Phương Nam

- Địa chỉ: 10 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820390/ (052) 3850349

Khách sạn Công Đoàn

- Địa chỉ: 185 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822369/ (052) 3827684


Khách sạn Hằng Nga

- Địa chỉ: 117B Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3827175/ (052) 3841917

Khách sạn Thanh Phúc 2

- Địa chỉ: Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810999/ (052) 3810789


Khách sạn Hoàng Linh

- Địa chỉ: 48 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3821608/ (052) 3829960

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ  

- Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840088


Khách sạn Hà Nội

- Địa chỉ: 34-36 Phan Chu Trinh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3829888/ (052) 3844383

Khách sạn 68

- Địa chỉ: 68 Lê Lợi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3815668/ (052) 3815368


Khách sạn Anh Linh

- Địa chỉ: 38 Dương Văn An - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820297

Khách sạn Hữu Nghị

- Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 3822567/ 3822463


4. Khách sạn một sao:  

Khách sạn Tân Ngọc Ánh

- Địa chỉ: 167 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820651

Khách sạn Du lịch Kẽ Bàng

- Địa chỉ: 28 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3841063/ (052) 3829673


Khách sạn Bình Dương

- Địa chỉ: 114 Dương Văn An - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822399

Khách sạn Hương Giang

- Địa chỉ: 40 Mạc Đĩnh Chi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 01699984988


Khách sạn Thanh Long

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Du - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822462

Khách sạn Hương Xuân

- Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3824426/ (052) 3829703


Khách sạn Hoàng Anh

- Địa chỉ: 323 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0912037744/ (052) 3828999

Khách sạn Đồng Hới

- Địa chỉ: 50 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822289


Khách sạn Thanh Bình

- Địa chỉ: Lý Thánh Tông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820512

Khách sạn Quỳnh Trang

- Địa chỉ: 193 Trần Hưng Đạo - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822438


5. Khách sạn chưa xếp hạng:  

Khách sạn Năm Long

- Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3821851

Khách sạn Đại Nam

- Địa chỉ: 153 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840105/ (052) 3840150


Khách sạn Lương Thực

- Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822350/ (052) 3823856

Khách sạn Moonlight

- Địa chỉ: 200 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3832832/ (052) 6256119


Khách sạn Tứ Quý

- Địa chỉ: 63 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840776/ (052) 3829909

Khách sạn Song Son

- Địa chỉ: 30 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3828453/ (052) 3841837


Khách sạn Hoa Mai

- Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3825831

Khách sạn Thanh Phúc 1

- Địa chỉ: 242 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3823774/ (052) 3824054


Khách sạn Kim Liên

- Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820073

Khách sạn Đường Sắt

- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3844749/ (052) 3844748


Khách sạn Hương Quỳnh

- Địa chỉ: 18 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3825260/ (052) 3825261

Khách sạn Khánh Huyền

- Địa chỉ: 173 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3858299


Khách sạn Thiên Long

- Địa chỉ: 16 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820519/ (052) 3820519

Khách sạn Kiến Giang

- Địa chỉ: 32 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822216


Khách sạn Thuý Nga

- Địa chỉ: 12 Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3824903/ (052) 3840865

Khách sạn Phương Lan

- Địa chỉ: 175 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3851189


Khách sạn Quang Trung

- Địa chỉ: 12A Quang Trung - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3816311/ (052) 3817311

Khách sạn Mỹ Bình

- Địa chỉ: 43 Lê Thành Đồng - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3825452


Khách sạn Hải Âu

- Địa chỉ: 78 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3840191

Khách sạn Hải Yến

- Địa chỉ: Bãi biển Quang Phú - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810011


Khách sạn Trường Sơn

- Địa chỉ: 30 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3827007

Khách sạn Thuỳ Dung

- Địa chỉ: 40 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820727/ (052) 3859727


Khách sạn Ban Mai 2

- Địa chỉ: Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3810755 - (052) 3810756/ (052) 3810757

Khách sạn Ngọc Bảo

- Địa chỉ: 34 Dương Văn An - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822901


Khách sạn Mỹ Quang

- Địa chỉ: 69 Trương Pháp - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0984013348

Khách sạn Thiên An

- Địa chỉ: Nguyễn An Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0914749739


Khách sạn Diệu Linh

- Địa chỉ: 305 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3823429

Khách sạn Ngọc Toàn

- Địa chỉ: 217 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3817666


Khách sạn Khánh Quỳnh

- Địa chỉ: 95 Lý Thái Tông - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3842704

Khách sạn Bình Minh

- Địa chỉ: 231 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3820746/ (052) 3820746


Khách sạn Hoa Mai 2

- Địa chỉ: 30 Đồng Hải - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822746

Khách sạn Dream

- Địa chỉ: Mỹ Cảnh - Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3843732 


Khách sạn Victoria

- Địa chỉ: Xã Bảo Ninh - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0972315555

Khách sạn Hoà Bình

- Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822347/ (052) 3822543


Khách sạn Thảo Trang

- Địa chỉ: TK 15 - P. Nam Lý - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0912133082/ (052) 3836294


* Ghi chú: Doanh nghiệp muốn quảng bá thông tin khách sạn, vui lòng nhấn vào đây để tải biểu mẫu đăng ký.

[Trở về]
Các tin đã đăng:
     Một số nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Đồng Hới
     Một số khách sạn và nhà nghĩ dọc bãi biển Nhật Lệ
     Một số khách sạn khác trên địa bàn các huyện
     Khách sạn Cosevco Star - Quảng Trạch 
     Khách sạn Sunrise
     Khách sạn Tân Ngọc Ánh
     Khách sạn Sài Gòn Phong Nha - Bố Trạch 
 
  
Tìm kiếm tin tức
NÉT VĂN HÓA QB
DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Rao vat, Rao vat binh phuoc, Dinh gia sim, Spam sms, Sim so dep, Rao vặt đà lạt, Day xam, Sim so dep, Sim so dep, Sim phong thuy, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Game Bigone, Game iwin, game mobile, Game Avatar, Đăng ký 3g Mobifone Đăng ký 3g MIU Mobifone, Đăng ký 3g Mobifone, thiết kế nội thất biệt thự, thiết kế nhà đẹp


Villas in Ciputra Hanoi, Houses in Tay ho Hanoi, Apartments in Ciputra Hanoi, Villas in Tay ho Hanoi, Apartments for rent tay ho, Houses for rent Hanoi, Cho thue can ho ciputra, Tay ho apartment rental, Keangnam apartmenst rental, Apartments indochina plaza, Bán biệt thự hồ tây, Bán căn hộ ciputra, Apartments in royal city hanoi, Apartments ciputra hanoi, Apartment in times city, Villas houses in ciputra hanoi


Sim so dep, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Sim vinaphone, Sim viettel, Sim mobifone, Chon so vinaphone, Sim nam sinh, Sim so dep viettel, Sim so dep gia re

 
    Top
   |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này