Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Sở Giáo dục và Đào tạo

 Bản in     Gởi bài viết  
So Giao duc va Dao tao

Trụ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 187 - Hữu Nghị - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822190/ (052) 3820459

- Email: sgddt@quangbinh.gov.vn

- Website: www.quangbinh.edu.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC:

 Giám đốc: Đoàn Đức Liêm

- Điện thoại: (052) 3859477

- Email: liemdd.sgddt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Đình Nhân

- Điện thoại: (052) 3851768

- Email: nhantd.sgddt@quangbinh.gov.vn;  tdnhan@quangbinh.edu.vn

 Phó Giám đốc: Trương Đình Châu

- Điện thoại: (052) 3820207

- Email: chautd.sgddt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Trần Thị Hương

- Điện thoại: (052) 3858909

- Email: huongtt.sgddt@quangbinh.gov.vn; tthuong@quangbinh.edu.vn  

 

I. BAN GIÁM ĐỐC:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại/Fax: (052) 3824600/ (052) 3820459

- Email: vps@quangbinh.edu.vn

2. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Điện thoại: (052) 3820473

- Email: tccb@quangbinh.edu.vn

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại/Fax: (052) 3820460/ (052) 3850062

- Email: kh-tc@quangbinh.edu.vn

4. Phòng GDCN-TX

- Điện thoại: (052) 820767

- Email: gdcn@quangbinh.edu.vn

5. Thanh tra Sở

- Điện thoại: (052) 3823250

- Email: ttso@quangbinh.edu.vn

6. Phòng Kiểm tra & Kiểm định chất lượng giáo dục

- Điện thoại: (052) 3841075

- Email: ktkd@quangbinh.edu.vn

7. Phòng Giáo dục Tiểu học

- Điện thoại: (052) 3820472

- Email: gdth@quangbinh.edu.vn

8. Phòng Giáo dục Mầm non

- Điện thoại: (052) 3820291

- Email: gdmn@quangbinh.edu.vn

9. Phòng Giáo dục Trung học

- Điện thoại: (052) 3822797

- Email: gdtrh@quangbinh.edu.vn

10. Ban quản lý dự án

- Điện thoại: (052) 3822725

- Email: ban_a@quangbinh.edu.vn


[Trở về]
Xem thêm:
     Thông tin về các đơn vị trực thuộc Sở
     Phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Sở
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở
     Mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo
     Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh giai đoạn từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2015.
     Các giải pháp và chính sách thực hiện phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh giai đoạn từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2015.
     Các giai đoạn thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh giai đoạn từ 2006 đến 2010 và định hướng đến 2015.
 
  
   
Sơ đồ website    |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo
Top
 

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này