Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
UBND huyện Tuyên Hoá
 Bản in     Gởi bài viết  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUYÊN HÓA

Huyen Tuyen Hoa

Địa chỉ:

Tiểu khu 2 - Thị trấn Đồng Lê - huyện Tuyên Hóa

Điện thoại:

(052) 3684002

Fax:

(052) 3684276

Email:

tuyenhoa@quangbinh.gov.vn


I. LÃNH ĐẠO HĐND & UBND HUYỆN:

 Chủ tịch UBND: Hoàng Minh Đề

 Điện thoại: (052) 3684011

 Email: dehm.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch UBND: Lê Nam Giang

 Điện thoại: (052) 3684004

 Email: giangln.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch UBND: Cao Xuân Tín

 Điện thoại: (052) 3683457

 Email: tincx.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Thị Tiến

 Điện thoại: (052) 3684005

 Email: tiennt.th@quangbinh.gov.vn

 Chủ tịch HĐND: Trần Xuân Cầm

 Điện thoại: (052) 3684036

 Email: camtx.th@quangbinh.gov.vn

    

 Phó Chủ tịch HĐND: Phan Hồng Kỳ

 Điện thoại: (052) 3684003

 Email: kyph.th@quangbinh.gov.vn

 

 Ủy viên TT HĐND: Đoàn Quang Ý

 Điện thoại: (052) 3684009

 Email: ydq.th@quangbinh.gov.vn

 

II. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND & UBND huyện:

 Chánh Văn phòng: Phạm Tiến Nam

 Điện thoại: (052) 3684178

 Email: nampt.th@quangbinh.gov.vn

    

 Phó Văn phòng: Lê Xuân Thịnh

 Điện thoại: (052) 3685009

 Email: thinhlx.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Văn phòng: Lê Thanh Phú

 Điện thoại: (052) 3683559

 Email: phult.th@quangbinh.gov.vn

 

 Phó Văn phòng: Nguyễn Thị Hà Thu

 Điện thoại: (052) 3684088

 Email: thunth.th@quangbinh.gov.vn

 

 

III. BỘ PHẬN TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG:

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ:

Điện thoại: (052) 3684563


[Trở về]
Xem thêm:
     Các Phòng, Ban và Đơn vị hành chính trực thuộc.
     Lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện
     Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuyên Hóa đến năm 2020 
     Đề án phát triển cây cao su tiểu điền giai đoạn 2011-2015
     Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011 - 2015
     Đề án xây dựng Giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2015
     Chương trình phát triển Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ Thương mại giai đoạn 2011-2015
 
  
Tìm kiếm tin tức
TIN TRONG TỈNH
THÔNG TIN TRA CỨU
Văn bản qppl tỉnh
Công báo tỉnh
Thư viện pháp luật
Danh bạ thư điện tử
Niên giám lãnh đạo
Danh bạ điện thoại các đơn vị
 
    Top
   |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này