Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Huyện Lệ Thuỷ

 Bản in     Gởi bài viết  

HUYỆN LỆ THỦY MỘT DIỆN MẠO MỚI

Dấu ấn 2003

Năm 2003 huyện đã tạo được sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực với những con số đáng kể: tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,8%, tăng 1,8% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Nông - Lâm - Ngư nghiệp chiếm 47,04%; Công nghiệp - XDCB chiếm 32, 88%; Thương mại - Dịch vụ chiếm 20,8%; Giá trị nghành Nông - Lâm - Ngư nghiệp tăng 5,95%, công nghiệp tăng 32,88%, dịch vụ - thương mại tăng 11%. Thu ngân sách tăng 41,50% so với kế hoạch huyện giao và 43,95% so với kế hoạch tỉnh giao. Là huyện được công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi; giải quyết việc làm cho hơn 2500 lao động; Tỷ lệ đói nghèo giảm 4,2% so với năm 2002; Thu nhập bình quân đầu người đạt 3,3 triệu đồng/ năm... thể hiện trên những lĩnh vực chủ yếu:

Về sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp: là năm có diện tích, năng suất và sản lượng lương thực cao. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 19.894 ha. Tổng sản lượng lương thực bằng 105% năm trước. các mô hình trồng lạc cao sản, lúa lai, lúa chất lượng cao cho năng suất và hiệu quả cao rõ rệt. Các mô hình tồng rau sạch, chuyên canh, luân canh. trái vụ đã mở ra hướng chuyển đổi sản xuất hợp lý, đưa lại hiệu quả thiết thực. Tổng đàn gia súc, gia cầm tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Các mô hình chăn nuôi kinh tế hộ, trang trại phát triển và nhân rộng. Ngành chăn nuôi có những chuyển biến khá, đã nâng cao tỷ trọng giá trị sản xuất trong cơ cấu nông nghiệp; cơ cấu vật nuôi cây trồng cũng được chuyển dịch tích cực theo hướng tăng năng suất, giá trị trên một đơn vị sản phẩm và đơn vị diện tích. Cơ cấu kinh tế vùng, nhất là kinh tế vùng đồi đang từng bước phát triển với các lợi thế về cây công nghiệp, các trang trại chăn nuôi trồng trọt. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 3139 tấn, đạt 120,73% kế hoạch. Các chương trình, dự án trồng rừng đã triển khai theo kế hoạch, trồng được 580 ha.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm đồng bào Vân Kiều ở bản Khe Khế huyện Lệ Thủy

Công nghiệp - TTCN; XDCB: tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định) đạt 35.259 triệu đồng. Trong đó công nghiệp chế biến tăng 8,95%, công nghiêp khai thác tăng 8,28%. Hoạt động của các làng nghề truyền thống tiếp tục củng cố, được đầu tư và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng vốn đầu tư XDCB thực hiện trong năm là 81.060 triệu đồng; triển khai 22 công trình trường học, 1 công trình điện, 5 trụ sở, 15 km đường bê tông thôn xóm, bê tông hoá được 29,69 km kênh mương cùng một số công trình văn hoá.

Thương mại - Dịch vụ - Du lịch: Mạng lưới thương nghiệp, dịch vụ và các hoạt động của thị trường ổn định. Huyện đã tổ chức sắp xếp lại và xây mới hệ thống chợ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 169.652 triệu đồng. Kinh tế du lịch đang từng bước được hình thành; các công trình hạ tầng cơ sở của các điểm di tích lịch sử, văn hoá, du lịch sinh thái, điều dưỡng đang được đầu tư xây dựng.

Trên đà tăng trưởng của năm 2003, bước sang năm 2004, huyện huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Trong buổi làm việc trực tiếp với ông Võ Khắc Hoà - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ, chúng tôi được biết chiến lược phát triển của huyện trong thời gian tới như sau: "Tiếp tục thực hiện 5 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành quản lý nhà nước của các cấp. Tiếp tục thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 9-9,3% với cơ cấu: Nông - Lâm - Ngư nghiệp 46%, CN - XDCB 33%, Dịch vụ Thương mại 21%". Để thực hiện được mục tiêu đề ra, huyện đã có những biện pháp cụ thể:

Đối với nông nghiệp, ổn định diện tích lúa, hoa màu; tăng giá trị cây trồng và vật nuôi, tăng giá trị và hiệu quả kinh tế trên đơn vị ha; chuyển diện tích đất canh tác kém

Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

sang trồng các loại cây có giá trị cao. Tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình lúa - cá, tận dụng mặt nước ao hồ. Tập trung phát triển nghề rừng; trồng cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp, phát triển chế biến gỗ rừng.

Công nghiệp - TTCN, phát triển công nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến; phát triển ngành nghề truyền thống như đan lát Xuân Bồ, chiếu cói An Xá..., bên cạnh đó tạo làng nghề mới; tổ chức lại và phát triển sản xuất ở các HTX, công ty khai thác, công ty tư nhân chế biến.

Thương mại - Dịch vụ: Ngoài việc phát triển mạng lưới chợ nông thôn huyện tập trung xây dựng các trung tâm thương mại để phát triển mua bán và dịch vụ cho sản xuất, tiêu dùng. Lĩnh vực du lịch hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển với việc hình thành phát triển tour du lịch và dịch vụ

nước khoáng Bang - Lăng mộ các danh nhân - Nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp; Bàu Sen, bãi tắm Ngư Hoà, hồ An Mã. Đồng thời xây dựng các cụm du lịch, các điểm kinh doanh ở các thị trấn, thi tứ, vùng sâu, vùng xa...

Suối nước khoáng Bang- Một phần của hệ thống du lịch

Suối nước khoáng Bang

Suối nước khoáng Bang có nhiệt độ sôi trên 100oC

Suối nước khoáng Bang có thể coi là một tài sản quý báu của Huyện Lệ Thuỷ với triển vọng mở ra một loại hình du lịch - chữa bệnh. Nước khoáng suối Bang có khoảng 200 lỗ phun lớn, nhỏ, mở rộng trên một diện tích của nguốn nước khoáng, lưu lượng ổn định. Nhiệt độ của nước khoáng tại bể thu hồi là 99%, nhiệt độ ở bề mặt bể gom đang sôi là 102OC, ở độ sâu 5m là 103o C. Hiện tại nước khoáng Bang là nguồn gốc của những sản phẩm nước khoáng đóng chai lấy từ giếng khoan sâu 55m: nước khoáng mặn có ga đóng trong chai thuỷ tinh; nước khoáng đóng trong chai PET, nước khoáng ngọt có ga, nước yến Ngân Nhĩ Nước khoáng Bang có thể để uống, tắm ngâm, xông hít... có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Suối nước khoáng Bang là một phần không thể thiếu của tour du lịch và dịch vụ của huyện, hứa hẹn thu hút nhiều du khách tới đây thăm quan kết hợp nghỉ ngơi và chữa bệnh.

Mục tiêu chiến lược đến năm 2010

- Phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng Nông - Lâm nghiệp, tăng tỷ trọng Công nghiệp - TTCN, thương mại, dịch vụ, du lịch. Đến năm 2005 tỷ trọng cơ cấu sẽ là: Nông - Lâm nghiệp chiếm 45%; Công nghiệp - XD 34%; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 21%. Phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt từ 9-9,5%. Trong đó giá trị sản xuất Nông - Lâm nghiệp tăng 6-6,5%; CN-XD 16-16,5%; Thương mại - DV - DL 13-13,5%. Đến năm 2010 phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 5-6 triệu đồng/năm.

- Xây dựng khu công nghiệp tập trung. Xây dựng và phát triển các trung tâm thị tứ. Hình thành tour du lịch và phát triển các điểm du lịch dịch vụ thắng cảnh, nghỉ mát, tắm chữa bệnh, bãi tắm... hoà nhập vào sự phát triển của "Con đường di sản miền Trung".

- Phấn đấu xóa hộ đói, giảm hộ nghèo xuống còn 7-7,5% năm 2005; Phổ cập THCS 100% các xã, thị trấn trong huyện. Nâng cao chất lượng công tác y tế, đảm bảo không có dịch bệnh xảy ra; Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt dưới mức 1%; 70-75% số hộ dùng nước hợp vệ sinh; 100% xã, thị trấn có điện; 30- 35% làng văn hoá.

Từ một huyện thuần nông nghèo, lạc hậu, với truyền thống anh dũng, kiên cường, chịu khó, năng động và sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân Lệ Thuỷ đã nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, tiến tới cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi công cuộc CNH - HĐH đất nước./.

Nguồn: Quảng Bình Thế và Lực mới trong thế kỷ XXI

[Trở về]
Xem thêm:
     Lệ Thủy đang khơi dậy một tiềm năng du lịch.
 
  
Tìm kiếm tin tức
NÉT VĂN HÓA QB

CON SỐ - SỰ KIỆN

DÀNH CHO QUẢNG CÁO

Rao vat, Rao vat binh phuoc, Dinh gia sim, Spam sms, Sim so dep, Rao vặt đà lạt, Day xam, Sim so dep, Sim so dep, Sim phong thuy, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Game Bigone, Game iwin, game mobile, Game Avatar, Đăng ký 3g Mobifone Đăng ký 3g MIU Mobifone, Đăng ký 3g Mobifone, thiết kế nội thất biệt thự, thiết kế nhà đẹp


Villas in Ciputra Hanoi, Houses in Tay ho Hanoi, Apartments in Ciputra Hanoi, Villas in Tay ho Hanoi, Apartments for rent tay ho, Houses for rent Hanoi, Cho thue can ho ciputra, Tay ho apartment rental, Keangnam apartmenst rental, Apartments indochina plaza, Bán biệt thự hồ tây, Bán căn hộ ciputra, Apartments in royal city hanoi, Apartments ciputra hanoi, Apartment in times city, Villas houses in ciputra hanoi


Sim so dep, Sim so dep gia re, Sim phong thuy, Sim vinaphone, Sim viettel, Sim mobifone, Chon so vinaphone, Sim nam sinh, Sim so dep viettel, Sim so dep gia re

 
    Top
   |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này