Trang thong tin dien tu tinh Quang Binh
 
Thủ tục hành chính Văn bản mới Thư điện tử English Cổng TTĐT (thử nghiệm)
Sở Tư pháp

 Bản in     Gởi bài viết  
So Tu phap

 Trụ sở: Sở Tư pháp

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 183 Hữu Nghị - TP. Đồng Hơi

- Điện thoại/Fax: (052) 3825447

- Email: stp@quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

Giám đốc: Nguyễn Thị Lài

- Điện thoại/Fax: (052) 3825139

- Email: laint.stp@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Tiến Hải

- Điện thoại: (052) 3851116

- Email: haitt.stp@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Văn Lê

- Điện thoại: (052) 3823125

- Email: letv.stp@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: 

Văn phòng:

 - Điện thoại/Fax: (052) 3825447

Thanh tra Sở: 

   - Điện thoại: (052) 3820444

 Phòng Hành chính Tư pháp:

- Điện thoại: (052) 3843110

 Phòng Bổ trợ Tư pháp:

- Điện thoại:

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật:

 - Điện thoại: (052) 3843188

Phòng Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL:

- Điện thoại: (052) 3827029

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính:

- Điện thoại: (052) 3825025

Phòng Xây dựng văn bản QPPL:

- Điện thoại:

 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

 Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước: 

- Địa chỉ: Số 183 Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3841046/ (052) 3824947

- Email: trungtamtgplqb@yahoo.com.vn

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản: 

- Địa chỉ: Số 183 Hữu Nghị - Thành phố Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3825406

 Phòng Công chứng số 1: 

- Địa chỉ: Đường Quang Trung - TP Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: (052) 3822543/ (052) 827139


[Trở về]
Xem thêm:
     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.
     Quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển ngành
     Quá trình hình thành và phát trển của đơn vị
     Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc
 
  
   
Sơ đồ website    |    Gửi bài cho BBT    |    Weblinks    |    Trao đổi - Góp ý    |    Liên hệ quảng cáo
Top
 

© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Cơ quan quản lý và vận hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình

Điện thoại: (052) 3823457; Email: banbientap@quangbinh.gov.vn

Ghi rõ nguồn "" khi phát hành lại thông tin từ Website này