Trang chủ |  Tìm kiếm |  Liên hệ www.quangbinh.gov.vn
VB ĐỊA PHƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRA CỨU VĂN BẢN
 
 
 Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
 
Trích yếu
1 2956/QĐ-UBND 22/10/2014

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020

2 1334/KH-UBND 21/10/2014

Kế hoạch Hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020

3 1333/KH-UBND 21/10/2014

Kế hoạch Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

4 26/2014/QĐ-UBND 21/10/2014

Quyết định Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 1310/UBND-VX 17/10/2014

Công văn về việc tăng cường biện pháp phòng chống bệnh Ebola

6 1314/KH-UBND 17/10/2014

Kế hoạch Triển khai Luật Bảo vệ môi trường

7 25/2014/QĐ-UBND 14/10/2014

Quyết định Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 1281/TB-UBND 10/10/2014

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2014

9 2823/QĐ-UBND 9/10/2014

Quyết định về việc sửa đổi Điểm d, Khoản 4.1, Mục II, Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh

10 2826/QĐ-UBND 9/10/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã: Lý Trạch, Tây Trạch, Hòa Trạch và điều chỉnh giá khởi điểm quyền sử dụng các lô đất ở tại các xã Hải Trạch, Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để tổ chức bán đấu giá

11 1271/UBND-NC 8/10/2014

Công văn về việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2014

12 1262/KH-UBND 7/10/2014

Kế hoạch Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Nhất- năm 2015 tỉnh Quảng Bình

13 1260/UBND-KTN 7/10/2014

Công văn về việc xử lý thuốc bảo vệ thực vật giả, nhập lậu ngoài Danh mục

14 2792/QĐ-UBND 7/10/2014

Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch mạng lưới cưa xẻ gỗ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2015

15 2761/QĐ- UBND 6/10/2014

Quyết định về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2015

16 24/2014/QĐ-UBND 3/10/2014

Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 2712/QĐ-UBND 3/10/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi và bổ sung trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

18 2713/QĐ-UBND 3/10/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý Điện năng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

19 2714/QĐ-UBND 3/10/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Kỹ thuật, An toàn và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

20 2719/QĐ-UBND 3/10/2014

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển cao su tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Trang hiện tại: 1   Tổng số trang: 19
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  

© 2007 Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 Hủng Vương - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052. 3823457 (405/402) / Fax: 052. 3822791. Email: banbientap@quangbinh.gov.vn