Trang chủ |  Tìm kiếm |  Liên hệ www.quangbinh.gov.vn
VB ĐỊA PHƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRA CỨU VĂN BẢN
 
 
 Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
 
Trích yếu
1 2552/QĐ-UBND 18/9/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch để tổ chức bán đấu giá

2 2553/QĐ-UBND 18/9/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy để tổ chức bán đấu giá

3 1139/KH-UBND 17/9/2014

Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 2521/QĐ-UBND 15/9/2014

Quyết định về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

5 1126/KH-UBND 12/9/2014

Kế hoạch Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Bình năm 2014

6 2509/QĐ-UBND 12/9/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh để tổ chức bán đấu giá

7 1109/UBND-NC 10/9/2014

Công văn về việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

8 2482/QĐ-UBND 9/9/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại xã An Thủy, Hoa Thủy huyện Lệ Thủy để tổ chức bán đấu giá

9 22/2014/QĐ-UBND 9/9/2014

Quyết định ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 21/2014/QĐ-UBND 8/9/2014

Quyết định Ban hành Quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

11 17/CT-UBND 8/9/2014

Chỉ thị Tăng cường công tác ngăn chặn việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

12 1102/UBND-KTN 8/9/2014

Công văn về việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW và Luật Hợp tác xã năm 2012

13 1101/UBND-NC 8/9/2014

Công văn về việc thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch

14 16/CT-UBND 6/9/2014

Chỉ thị về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

15 2447/QĐ-UBND 6/9/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy để tổ chức bán đấu giá

16 20/2014/QĐ-UBND 5/9/2014

Quyết định Ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 2442/QĐ-UBND 5/9/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hành chính - Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

18 2441/QĐ-UBND 5/9/2014

Quyết định về việc công bố một số thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

19 2440/QĐ-UBND 5/9/2014

Quyết định về việc công bố một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

20 19/2014/QÐ-UBND 4/9/2014

Quyết định Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Bình quản lý

Trang hiện tại: 1   Tổng số trang: 17
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  

© 2007 Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 Hủng Vương - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052. 3823457 (405/402) / Fax: 052. 3822791. Email: banbientap@quangbinh.gov.vn