Trang chủ |  Tìm kiếm |  Liên hệ www.quangbinh.gov.vn
VB ĐỊA PHƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRA CỨU VĂN BẢN
 
 
 Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
 
Trích yếu
1 905/UBND-VX 21/7/2014

Công văn về việc triển khai các biện pháp nâng cao tỷ lệ tiêm chủng

2 909/UBND-VX 21/7/2014

Công văn về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

3 1880/QĐ-UBND 17/7/2014

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

4 878/UBND-NC 15/7/2014

Công văn về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

5 879/UBND-NC 15/7/2014

Công văn về việc đôn đốc gửi báo cáo tình hình, kết quả rà soát các văn bản QPPL theo Hiến pháp năm 2013

6 868/KH-UBND 14/7/2014

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin Sởi - Rubela (MR) trong tiêm chủng mở rộng

7 869/UBND-VX 14/7/2014

Công văn về việc triển khai các biện pháp phòng chống bệnh viêm não vi rút

8 848/KH-UBND 9/7/2014

Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" theo Quyết định 281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 851/UBND-VX 9/7/2014

Công văn về việc đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

10 1781/QĐ-UBND 8/7/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa để tổ chức bán đấu giá

11 1782/QĐ-UBND 8/7/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại huyện Quảng Ninh để tổ chức bán đấu giá

12 12/2014/QĐ-UBND 8/7/2014

Quyết định Ban hành Điều lệ Sáng kiến tỉnh Quảng Bình

13 827/UBND-VX 7/7/2014

Công văn về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT

14 11/2014/QĐ-UBND 7/7/2014

Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

15 10/2014/QĐ-UBND 7/7/2014

Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16 1753/QĐ-UBND 3/7/2014

Quyết định về việc quy định giá khởi điểm các lô đất ở tại xã Mai Thủy, Xuân Thủy và Cam Thủy, huyện Lệ Thủy để tổ chức bán đấu giá

17 09/2014/QĐ-UBND 2/7/2014

Quyết định về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18 11/CT-UBND 1/7/2014

Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015

19 812/UBND-KTN 1/7/2014

Công văn về việc tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn

20 08/2014/QĐ-UBND 1/7/2014

Quyết định ban hành Quy chế Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Quảng Bình

Trang hiện tại: 1   Tổng số trang: 14
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  

© 2007 Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 Hủng Vương - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052. 3823457 (405/402) / Fax: 052. 3822791. Email: banbientap@quangbinh.gov.vn