Trang chủ |  Tìm kiếm |  Liên hệ www.quangbinh.gov.vn
VB ĐỊA PHƯƠNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRA CỨU VĂN BẢN
 
 
 Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
 
Trích yếu
1 1472/UBND-VX 20/11/2014

Công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân

2 1471/UBND-VX 20/11/2014

Công văn về việc tăng cường quản lý công tác giám định y khoa

3 3338/QĐ-UBND 20/11/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

4 3337/QĐ-UBND 20/11/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

5 3336/QĐ-UBND 20/11/2014

Quyêtd định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

6 3217/QĐ-UBND 10/11/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Viễn thông, Internet áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình

7 3210/QĐ-UBND 7/11/2014

Quyết định về việc cấp Bằng công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia năm 2014

8 3204/QĐ-UBND 6/11/2014

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể và điều chỉnh giá các lô đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Tùng, Quảng Trường, Quảng Liên, huyện Quảng Trạch

9 3193/QĐ-UBND 6/11/2014

Quyết định cề việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình

10 3173/QĐ-UBND 4/11/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11 3174/QĐ-UBND 4/11/2014

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình

12 3175/QĐ-UBND 4/11/2014

Quyết định Ban hành Quy định tạm thời quy trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

13 1390/UBND-VX 3/11/2014

Công văn về việc đẩy mạnh công tác dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật

14 3163/QĐ-UBND 3/11/2014

Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão và giao đất tái định cư tại xã Phú Trạch, Lý Trạch, Đại Trạch, Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

15 27/2014/QĐ-UBND 30/10/2014

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Bình

16 18/CT-UBND 30/10/2014

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 1382/UBND-NC 30/10/2014

Công văn về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg

18 3067/QĐ-UBND 30/10/2014

Quyết định về việc giao bổ sung tổng chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2014

19 2956/QĐ-UBND 22/10/2014

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014 - 2020

20 1334/KH-UBND 21/10/2014

Kế hoạch Hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020

Trang hiện tại: 1   Tổng số trang: 20
Đến trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  

© 2007 Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình
Địa chỉ: Số 06 Hủng Vương - TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052. 3823457 (405/402) / Fax: 052. 3822791. Email: banbientap@quangbinh.gov.vn