VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xây dựng nông thôn mới Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 18/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 3397/VPUBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng...
Xem tiếp
Đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật Hộ tịch Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Thực hiện Luật Hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử...
Xem tiếp
9 tháng thành lập mới 435 doanh nghiệp Tin mới
(Quang Binh Portal) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong quý III/2019, Quảng Bình đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 106 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 2.416 tỷ đồng...
Xem tiếp
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới, phát triển hình thức tổ chức...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN