VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
01 tập thể và 03 cá nhân tỉnh Quảng Bình được Bộ Công Thương khen thưởng 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 1185/QĐ-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ Công Thương về việc tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Công Thương các tỉnh Quảng Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Thuận đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam năm 2020.
Cụ thể, 01 tập thể và 03 cá nhân Quảng Bình được khen thưởng gồm Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương; ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Mậu Khánh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; ông Nguyễn Ngọc Hải, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương.

Trong năm 2020, với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của người lao động nên hoạt động của ngành Công Thương Quảng Bình cơ bản ổn định, duy trì mức tăng trưởng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,6% (mục tiêu kế hoạch tăng 7,5%), giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7% (mục tiêu kế hoạch tăng 8,5%). Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh đạt mục tiêu đề ra (tỷ trọng năm 2020 đạt 29,2%; mục tiêu kế hoạch 29,18%)...

Hồng Mến

[Trở về]