VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
02 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 116 doanh nghiệp thành lập mới 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, qua đó tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh cũng trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh; đồng thời hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh.  
Những biện pháp tích cực đó đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp dần vượt qua khó khăn, tiếp tục tăng trưởng và khuyến khích một số doanh nghiệp thành lập mới. 02 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 116 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 1.547 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh lên 5.160 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 48.500 tỷ đồng. Tính riêng trong tháng 02, tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 34 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 292 tỷ đồng; có 12 doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động, 06 doanh nghiệp tiến hành giải thể tự nguyện và 05 doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, hướng tới các nhà đầu tư có thương hiệu, năng lực để thực hiện dự án; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển... Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác; hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư...

N.Quý
 

[Trở về]