VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
10 tháng đầu năm 2011, kim ngạch nhập khẩu tại Cửa khẩu Cha Lo đạt trên 85 triệu USD

(Website Quảng Bình) - Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện những quy định của ngành Hải quan đề ra để thể hiện sự cam kết trước cộng đồng xã hội về việc đảm bảo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch Quốc tế.

 Khu Kinh tế Cửa khẩu Cha Lo

Theo đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục Hải quan, đảm bảo phương châm "Chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả". Năm 2011, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cha Lo đã làm thủ tục thông quan cho 51.061 lượt phương tiện, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập cảnh 25.205 lượt, xuất cảnh 25.856 lượt. Tổng lượng hàng hóa xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu 635.022 tấn, tăng 58,6% so với năm 2010; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 27 triệu USD; nhập khẩu đạt 85,5 triệu USD; thu thuế xuất khẩu 22 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 6,7 tỷ đồng, thuế VAT 85,5 tỷ đồng.

Đặng Hà

[Trở về]