VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiếp cận về giáo dục 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu mà Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra tại Kế hoạch số 1252/SGDĐT ngày 29/6/2018 về việc hỗ trợ người nghèo tiếp cận với giáo dục giai đoạn 2018 - 2020.
Bên cạnh đó, ngành cũng phấn đấu có 30% học sinh tốt nghiệp THPT ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 60% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, đặc biệt là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phân luồng sau THCS, THPT; triển khai thực hiện hiệu quả quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020 - 2021 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Mặt khác, ngành Giáo dục và Đào tạo cũng tạo điều kiện hỗ trợ chi phí học tập, tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên nghèo, thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định. Cùng với đó, ngành tiếp tục khuyến khích xây dựng và mở rộng "Quỹ Khuyến học" các cấp, phong trào "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học"; xây dựng xã, phường, thị trấn thành đơn vị học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập và vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số về giáo dục...

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu về giảm nghèo, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện giải pháp đảm bảo nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp cho lao động nghèo; đầu tư có trọng điểm phát triển cơ sở vật chất, trường lớp ở các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu về hỗ trợ người nghèo tiếp cận về giáo dục.

Mai Anh

[Trở về]