VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
100% xã thuộc Chương trình 135 đã có trường tiểu học

(Website Quảng Bình) - Sau 5 năm thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2, năng lực sản xuất của đồng bào các dân tộc ở 35 xã và 54 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc 22 xã khu vực II trong tỉnh đã được nâng cao, số hộ nghèo giảm đáng kể, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.
Với tổng mức đầu tư 265,3 tỷ đồng, đến nay, tại các xã thực hiện Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng được 260 công trình thiết yếu, trong đó có 133 công trình giao thông, 20 công trình thủy lợi, 24 công trình điện, 39 công trình trường học...

100% xã thuộc Chương trình 135 đã có trường tiểu học, 95% xã có trường THCS và trên 85% số học sinh được đến trường, 88,5% xã có đường ô tô liên xã, 94,3% xã được sử dụng điện lưới quốc gia...

Bên cạnh đó, Chương trình 135 còn hỗ trợ vốn sản xuất cho 116 mô hình sản xuất mới; phổ biến, nhân rộng 113 mô hình ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn với hơn 1.000 hộ trực tiếp tham gia, chủ yếu là các mô hình về thâm canh lúa nước, trồng lạc, ngô, nuôi ong lấy mật, nuôi cá nước ngọt...

Trong thời gian tới, Chương trình 135 giai đoạn 3 (2011 - 2015) được phê duyệt và triển khai sẽ tiếp tục góp phần giúp đồng bào dân tộc các xã đặc biệt khó khăn cải thiện đời sống, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Mai Anh

[Trở về]