VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
11 tháng đầu năm thu thuế nội địa trên địa bàn tỉnh đạt trên 04 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ Cục Thuế cho biết, nhờ có sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành của tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành, trong 11 tháng năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.074 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng khá như: Thu khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương tăng 11,4%; thuế thu nhập cá nhân 27,8%; thu tiền sử dụng đất 92,3%; thu tiền thuê đất 55,8%; thu lệ phí trước bạ 27,4%; các khoản thu khác ngân sách 15,4%.
Bên cạnh đó, có 06/15 khoản thu vượt dự toán trong năm, cụ thể: Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 129,9%; tiền sử dụng đất 177,9%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 119,3%; tiền thuê đất 144,8%; lệ phí trước bạ 120,2%; thu khác ngân sách cân đối 119,3%.

Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra Cục Thuế cùng các đơn vị đang tập trung đôn đốc, thu nộp kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách; tiếp tục hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh thu hồi nợ thuế; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, Cục Thuế đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trên địa bàn tỉnh các khâu quản lý thuế; triển khai hiện đại hóa công tác quản lý thu nộp phù hợp với tình hình thực tế và đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế; chỉ đạo các ngành, địa phương cùng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, đẩy mạnh biện pháp chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách trong tháng cuối năm. Mặt khác, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ khâu cấp phép đăng ký, cấp mã số thuế, đến kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế...

Đặng Hà

[Trở về]