VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
23 tập thể đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (2017 - 2018) được tặng Cờ của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh 
(Quang Binh Portal) - Đó là thông tin tại Quyết định số 139/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh lần thứ VIII (2017 - 2018) ban hành ngày 11/10/2018 về việc tặng Cờ cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục - Thể thao các cấp tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII (2017 - 2018).
Theo đó, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục - Thể thao toàn tỉnh đã tặng Cờ cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể dục - Thể thao cấp cơ sở gồm xã An Thủy; xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy); xã Lương Ninh (huyện Quảng Ninh); phường Bắc Nghĩa (thành phố Đồng Hới); xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch); xã Quảng Liên (huyện Quảng Trạch); phường Quảng Long (thị xã Ba Đồn); xã Mai Hóa (huyện Tuyên Hóa); xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa); Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo. Đối với cấp huyện, Ban Chỉ đạo Đại hội cũng trao tặng Cờ cho các đơn vị tổ chức tốt, đó là: Thị xã Ba Đồn; huyện Quảng Ninh; huyện Bố Trạch; huyện Quảng Trạch; huyện Tuyên Hóa; huyện Minh Hóa và 02 đơn vị đã tổ chức xuất sắc là huyện Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới.

Dịp này, có 03 đơn vị đạt thành tích toàn đoàn cũng được tặng Cờ của Ban Chỉ đạo, cụ thể: Đoàn Nhất thuộc về huyện Lệ Thủy, đoàn Nhì cho thành phố Đồng Hới và đoàn Ba là huyện Quảng Ninh.

Việc tổ chức Đại hội Thể dục - Thể thao các cấp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thể dục - thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thể dục - thể thao quần chúng thực hiện ngày càng hiệu quả hơn phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

Minh Huyền

[Trở về]