VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm 2014: Tổng thu nội địa đạt gần 1.100 tỷ đồng

(Website Quảng Bình) - 6 tháng đầu năm 2014, công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần duy trì ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tổng thu nội địa gần 1.100 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch tỉnh giao, tăng 17,7% so với cùng kỳ, trong đó thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 258 tỷ đồng, đạt 56,7% kế hoạch, tăng 36%; thu tiền sử dụng đất 244 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch, tăng 61%; thu thuế xuất, nhập khẩu 160 tỷ đồng, đạt 44,4% kế hoạch...


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình

Đặc biệt, toàn tỉnh có 8/14 khoản thu đạt tiến độ đề ra, 9/14 khoản thu tăng trưởng khá so cùng kỳ, nhiều khoản thu vượt chỉ tiêu như: Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, thu tiền thuê đất... Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã tích cực bám sát nhiệm vụ thu, tập trung mạnh việc thu thuế chuyển quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu 6 tháng đầu năm: Thị xã Ba Đồn 46,2 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch; huyện Lệ Thủy 40 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch; huyện Bố Trạch 82,5 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, thành phố Đồng Hới 252 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch...

Mặt khác, các doanh nghiệp cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp vượt khó, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng, tạo việc làm cho người lao động. Một số doanh nghiệp có số thu cao như Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại nộp ngân sách tỉnh trên 12 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch năm; Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình trên 40 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình đạt 65% kế hoạch giao...

Được biết, để kịp thời động viên các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Bằng khen cho 17 tập thể đã hoàn thành vượt mức kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2013. Đó là: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Bình, Chi nhánh Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần Xí nghiệp May Hà Quảng, Công ty TNHH MTV Quản lý Đường sắt Quảng Bình, Chi nhánh Thông tin di động Quảng Bình, Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội Quảng Bình, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Công ty TNHH Á Châu, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt, Công ty TNHH BOT Đường tránh thành phố Đồng Hới, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Phát, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Nhật Lệ, Công ty Cổ phần Đa phương thức 2, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình.

Mai Anh

[Trở về]