VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ giảm 18 vụ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2018, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được giữ vững.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/12/2017 - 15/6/2018, toàn tỉnh xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông, làm chết 52 người, làm bị thương 71 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm 18 vụ, giảm 16%; giảm 05 người chết; giảm 23 người bị thương.

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, trong đó gắn trách nhiệm người đứng đầu, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông sát với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, tổ chức triển khai quyết liệt giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông được đổi mới và nâng cao hiệu quả, đến tận cơ sở, tới mọi thành phần trong hoạt động giao thông vận tải như chú trọng vào tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi công vụ; phổ biến quy định pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông đối với chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng và người điều khiển phương tiện cá nhân, đoàn viên, thanh niên...; đồng thời xây dựng và triển khai thực hiện tuyên truyền vận động bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Hồng Mến

[Trở về]