VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm 2018: Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Quảng Trạch đạt trên 77,3 tỷ đồng, vượt 31,6% so với cùng kỳ năm 2017 
(Quang Binh Portal) - Theo thông tin từ huyện Quảng Trạch cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trên 77,3 tỷ đồng, đạt 71,7% dự toán tỉnh giao và HĐND huyện đề ra, vượt 31,6% so với cùng kỳ năm 2017; giá trị nông - lâm - thủy sản thực hiện được gần 602 tỷ đồng, đạt 54,6% so kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng thực hiện được trên 1.154 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch; giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ thực hiện được 735,455 tỷ đồng, đạt 45,3% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực vụ Đông - Xuân đạt 21.084 tấn, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm 2017; tổng đàn gia súc 65.240 con, bằng 90,09% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 573.984 con, tăng 2,73% so cùng kỳ năm 2017; sản lượng thủy, hải sản đạt hơn 6.102 tấn, tăng 7,31% so với cùng kỳ 2017; giải quyết việc làm cho 2.550 lao động, đạt 52,58% so với kế hoạch...

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm triển khai tích cực, đồng bộ, đã đạt thêm 03 tiêu chí so với năm 2017 (gồm 2 tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và 01 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa).

Xác định nhiệm vụ trọng tâm các tháng còn lại của năm, huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ Hè - Thu năm và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai vụ Đông - Xuân; tuyên truyền, động viên ngư dân vươn khơi đánh bắt vùng biển xa; triển khai kế hoạch dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả; đôn đốc thực hiện chủ trương xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, huyện cũng sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, trả lời dứt điểm khiếu nại của Nhân dân về việc phê duyệt, chi trả đối với các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển theo đúng quy định, hướng dẫn của pháp luật; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai và khai thác tài nguyên khoáng sản; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch và các công trình tại trung tâm huyện lỵ…

Hồng Lựu

[Trở về]