VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Ba Đồn đạt 92,25 điểm về đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách 
(Quang Binh Portal) - Đó là nội dung được nêu tại hội nghị tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thị xã Ba Đồn diễn ra vào ngày 08/7/2019.

6 tháng đầu năm 2019, NHCSXH thị xã Ba Đồn đã hoàn thành tốt chỉ tiêu huy động tiền gửi dân cư, tiền gửi tiết kiệm của Tổ Tiết kiệm & Vay vốn, kế hoạch tăng trưởng dư nợ; nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn. Tính đến ngày 30/6/2019, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại dân cư, các tổ chức thực hiện là 34.495 triệu đồng, tăng 51,8% so với kế hoạch giao đầu năm; huy động tiền gửi 15.953 triệu đồng, tăng 12,09%. Đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn vốn huy động được Trung ương cấp bù lãi suất thực hiện đạt 50.448 triệu đồng, tăng 13,8%; dư nợ thực hiện đạt 414.732 triệu đồng, tăng trưởng so với đầu năm là 22.561 triệu đồng, tỷ lệ tăng 5,75% kế hoạch…

Cùng với đó, sau gần 04 tháng triển khai thực hiện cho vay nâng mức theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQTNHCSXH, tổng số hộ cho vay nâng mức là 303 hộ với tổng số tiền cho vay 26.755 triệu đồng, cụ thể: Chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo 42 hộ với số tiền 3.745 triệu đồng; Chương trình tín dụng cho vay hộ cận nghèo 117 hộ với số tiền 10.250 triệu đồng; Chương trình tín dụng cho vay hộ mới thoát nghèo 144 hộ với số tiền 12.760 triệu đồng. Ngoài ra, công tác thu hồi nợ đến hạn kỳ cuối đạt tỷ lệ cao 94,8%.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, NHCSXH thị xã Ba Đồn vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, đó là: Nợ quá hạn tăng cao so với đầu năm và quý I/2019; công tác kiểm tra, giám sát của thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã còn chậm, chất lượng chưa cao. Việc tổ chức sinh hoạt Tổ Tiết kiệm & Vay vốn hàng tháng chưa nghiêm túc, theo đúng quy định đã xây dựng và Quy chế hoạt động. Các tiêu chí đạt điểm của hoạt động giao dịch xã còn thấp như: Tỷ lệ giải ngân, thu nợ, chỉ tiêu huy động tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm & Vay vốn, nhất là tỷ lệ tăng, giảm số dư tiền gửi chưa đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt, tình hình triển khai thực hiện 02 Chương trình cho vay nhà ở xã hội và Chương trình cho vay hộ nghèo làm nhà phòng, tránh bão, lụt còn quá chậm...

6 tháng cuối năm, NHCSXH thị xã Ba Đồn tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, NHCSXH tỉnh và Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã để triển khai đạt kết quả. Đặc biệt, đơn vị cũng sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện Công văn 692-CV/TU ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; tập trung biện pháp giải ngân hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch tín dụng năm 2019 cấp trên giao (bổ sung); đẩy mạnh biện pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng và hiệu quả hoạt động giao dịch xã; tổ chức tốt giao dịch lưu động, đảm bảo an toàn tuyệt đối người, tài sản; chấn chỉnh công tác giải ngân, thu nợ, thu tiền gửi tiết kiệm để nâng cao doanh số hoạt động tại điểm giao dịch xã...

Mỹ Trang (NHCSXH thị xã Ba Đồn)

[Trở về]