VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm 2019, phát hiện 274 vụ việc vi phạm trật tự an toàn giao thông 
(Quang Binh Portal) - 6 tháng đầu năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở tích cực tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của Nhà nước bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện và đảm bảo tính thống nhất, kịp thời trong việc áp dụng quy định về lĩnh vực giao thông vận tải; thường xuyên cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực đến toàn thể cán bộ, công chức, thanh tra viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Song song với việc phổ biến các văn bản quy định của pháp luật đối với lực lượng chức năng, Sở đã tiến hành in và phát 3.000 tờ rơi phổ biến quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến toàn thể Nhân dân trong tỉnh; yêu cầu 139 đơn vị kinh doanh vận tải, đầu mối bốc xếp hàng hóa chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ; 23 bến thủy nội địa chấp hành quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Đặc biệt, Thanh tra Sở đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đối tượng và hành vi vi phạm; hình thức, biện pháp xử lý đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đủ sức giáo dục, răn đe và ngăn ngừa các đối tượng tái phạm. Tính từ ngày 01/01 - 30/6/2019, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã kịp thời phát hiện 274 vụ việc vi phạm, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 274 đối tượng vi phạm (230 cá nhân, 44 tổ chức); áp dụng đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả, ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt hơn 813 triệu đồng, trong đó có 159 quyết định thi hành xong với số tiền thu nộp vào Kho bạc Nhà nước trên 370 triệu đồng, còn 115 quyết định người vi phạm chưa đến xử lý với số tiền 443 triệu đồng. So với 6 tháng đầu năm 2018, số vụ việc và đối tượng vi phạm tăng 85 trường hợp (tăng 45%), số tiền xử phạt tăng hơn 270 triệu đồng (tăng 50%).

N.Quý

[Trở về]