VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 18.300 lao động 
(Quang Binh Portal) - Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, dự ước toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 18.300 lao động (đạt 50,08% kế hoạch năm), trong đó tạo việc làm cho khoảng 9.700 lao động (đạt 51,05% kế hoạch năm); xuất khẩu lao động khoảng 1.700 người (đạt 51,37% kế hoạch năm), chủ yếu là đi Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc (chiếm khoảng 62% lao động xuất cảnh). 
Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho các doanh nghiệp; trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động; tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đã tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm với 11.936 lượt người lao động được tư vấn, 2.148 lượt người được giới thiệu việc làm, 169 người xuất khẩu lao động. Ngoài ra, công tác giáo dục nghề nghiệp được thực hiện có hiệu quả, 06 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tuyển sinh 5.042 người, trong đó Cao đẳng 32 người, Trung cấp 134 người, Sơ cấp 3.354 người, dưới 3 tháng 1.522 người và đã tốt nghiệp tất cả 3.181 người.

6 tháng cuối năm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai giải pháp để tạo việc làm cho lao động; tổ chức giám sát, chỉ đạo thực hiện công tác điều tra ghi chép cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và vốn vay quỹ hỗ trợ việc làm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; thẩm định hồ sơ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trình UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép hoạt động; thông báo các doanh nghiệp đến tuyển xuất khẩu lao động. Mặt khác, Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng tiếp tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm; tích cực cập nhật thị trường lao động, thông tin nhu cầu tuyển dụng đi làm việc trong và ngoài nước; đẩy mạnh tuyên truyền, thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động...

Ngoài ra, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng sẽ tích cực kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 - 2018 tại các huyện, thị xã, thành phố và các Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề; giám sát các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng một số chương trình đào tạo nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; tổ chức ngày hội tuyển sinh, định hướng, tư vấn nghề nghiệp; hội nghị “Chuyên đề hợp tác đào tạo cung ứng lao động” giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm...

N.Quý

[Trở về]