VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
6 tháng đầu năm huyện ủy Tuyên Hóa đã kiểm tra, giám sát 55 tổ chức Đảng 
 (Quang Binh Portal) - Ngày 11/7/2019, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp huyện Tuyên Hóa đã tiến hành kiểm tra, giám sát 55 tổ chức Đảng và 35 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 11 tổ chức Đảng và 17 đảng viên; Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát 25 tổ chức Đảng và 06 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra hai cấp kiểm tra, giám sát 19 tổ chức Đảng và 06 đảng viên; Chi bộ kiểm tra 04 đảng viên, giám sát 02 đảng viên. Với những nội dung thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên; trong đó, khiển trách 09 đảng viên, khai trừ 03 đảng viên với những nội dung vi phạm về đạo đức, lối sống và những điều đảng viên không được làm, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

6 tháng cuối năm 2019, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn giỏi; tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên theo kế hoạch, khi có dấu hiệu vi phạm.

Đặng Hà

[Trở về]