VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
8 tháng, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.300 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, nhờ việc triển khai sớm, đồng bộ và tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đề ra của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương nên tình hình tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá trên các lĩnh vực. 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn 8 tháng năm 2018 thực hiện được 2.316 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán địa phương giao và tăng 8,9% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa được 2.193,2 tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán địa phương giao, tăng 6,8% so với cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 122,5 tỷ đồng, bằng 94,3% dự toán địa phương giao, tăng 66,2% so cùng kỳ.

Về tổng chi ngân sách địa phương, 8 tháng đạt 6.237 tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán địa phương giao. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng đã đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát triển kinh tế địa phương. Tính đến cuối tháng 8, tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đạt 35.980 tỷ đồng, tăng 10,9% so đầu năm; tổng dư nợ cho vay cuối tháng 8 đạt 45.000 tỷ đồng, tăng 13% so đầu năm.

Các tháng cuối năm, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách bằng biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhất là những chỉ tiêu còn thấp.

N.Quý 

[Trở về]