VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn tăng 4,0% so với cùng kỳ Tin có hình
(Quang Binh Portal) - 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Ba Đồn thực hiện được 935 tỷ 313 triệu đồng, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh tế hợp tác xã ước đạt 896 triệu đồng, tăng 2,63%; kinh tế tư nhân ước đạt 186.929 triệu đồng, tăng 7,37%; kinh tế cá thể ước đạt 747.488 triệu đồng, tăng 3,19 %.
Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp phân theo ngành kinh tế cũng có sự tăng trưởng như giá trị sản xuất ngành khai thác thực hiện được 23.891 triệu đồng, tăng 5,17%; ngành chế biến 880.062 triệu đồng, tăng 3,88%; ngành phân phối điện, khí đốt, sản xuất nước đá 31.119 triệu đồng, tăng 6,45%; ngành tái chế phế liệu, thu gom rác thải 241 triệu đồng, tăng 0,84%.

Những sản phẩm chủ yếu vẫn duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ như nước mắm tăng 0,15%; thủy sản sấy khô, ướp muối, đông lạnh tăng 0,66%; gạo xay xát tăng 2,38%, quần áo may sẳn tăng 4,73%, mây tre đan các loại tăng 5,11%, nón lá tăng 4,37%, sản xuất gạch block tăng 6,56%, sản phẩm mộc dân dụng tăng 2,99%.

Tuy nhiên, quy mô sản xuất tiêu thủ công nghiệp chưa được mở rộng; việc quan tâm cải tiến phương tiện, thiết bị sản xuất còn hạn chế; sản phẩm còn ít, hầu như chưa có sản phẩm tạo được thương hiệu thực sự, sức cạnh tranh còn hạn chế…

Để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2021, thời gian tới, thị xã Ba Đồn xác định tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, để hỗ trợ phát triển, sản xuất công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế sản xuất, chế biến sản phẩm có lợi thế trên địa bàn, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch của Covid-19; duy trì và phát triển các làng nghề, làng nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động có hiệu quả; tiếp tục xây dựng hoạch rà soát, điều chỉnh và tích hợp phương án phát triển cụm công nghiệp, phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển của thị xã.

PV Mai Anh

[Trở về]