VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
9 tháng, huyện Lệ Thủy thu ngân sách đạt 149 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - Thời gian qua, huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đồng thời triển khai thực hiện các giải pháp để tăng thu, chống thất thu nên kết quả thu đạt khá, đặc biệt nhiều khoản thu đạt cao so với kế hoạch và so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9/2018, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện được 149 tỷ đồng, đạt 114,9% kế hoạch giao, trong đó huyện thu 117 tỷ đồng.  
Về chi ngân sách, huyện cũng tích cực chỉ đạo quản lý, điều hành và kiểm soát chặt chẽ nhiệm vụ chi đảm bảo dự toán, chế độ quy định; đồng thời chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 9 tháng năm 2018, tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 601 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch giao, trong đó chi ngân sách cấp huyện 456 tỷ đồng, cấp xã 145 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động tín dụng, ngân hàng cũng phát huy hiệu quả. Các ngân hàng, quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn huyện đã tích cực huy động nguồn vốn để cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đến ngày 30/9/2018, các quỹ tín dụng Nhân dân trên địa bàn đã huy động được hơn 426 tỷ đồng, doanh số cho vay hơn 435 tỷ đồng, dư nợ gần 458 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huy động được gần 1.427 tỷ đồng, doanh số cho vay hơn 1.369 tỷ đồng, dư nợ hơn 1.279 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã cho vay gần 423 tỷ đồng, dư nợ hơn 426 tỷ đồng.

N.Quý

[Trở về]