VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
    Bản in     Gởi bài viết  
9 tháng năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.645 tỷ đồng 
(Quang Binh Portal) - 9 tháng năm 2021, mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các ngành, địa phương trong tỉnh vẫn tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo thu ngân sách Nhà nước (NSNN).  
Cụ thể, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đến 30/9/2021 thực hiện được 4.645 tỷ đồng, đạt 106% so với dự toán Trung ương giao; đạt 85% dự toán địa phương giao, tăng 16% so cùng kỳ. Trong đó, thu cân đối ngân sách 4.100 tỷ đồng.

Có 12/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ (75%) dự toán cả năm như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 109%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 77%; thuế thu nhập cá nhân 95%; thuế bảo vệ môi trường 78%; thu thuế trước bạ đạt 84%; thu phí, lệ phí đạt 82%; thu tiền sử dụng đất đạt 89%; thu khác ngân sách đạt 77%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 88%; thu xổ số kiến thiết 75%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 85%; thu cổ tức, lợi nhuận được chia 206%; thu thuế xuất nhập khẩu 545 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cơ cấu thu ngân sách chưa đồng đều giữa các khoản thu, khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn; những khoản thu có tính chất bền vững như thu từ doanh nghiệp Nhà nước đều chưa đạt tiến độ dự toán.
9 tháng, tổng chi NSNN trên địa bàn ước thực hiện 8.203 tỷ đồng, bằng 67% dự toán địa phương giao. Tỉnh đã tham mưu cắt giảm các nguồn chi không cần thiết, tiết kiệm chi thường xuyên… để bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời. Trong 9 tháng, tổng số kinh phí chi cho các hoạt động phòng, chống covid là hơn 198 tỷ đồng.

Các tháng còn lại của năm 2021, căn cứ tình hình thu ngân sách và diễn biến dịch bệnh Covid-19, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục xây dựng phương án điều hành ngân sách bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch và nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác; triển khai giải pháp để đẩy nhanh thực hiện các dự án phát triển quỹ đất, nhà ở đô thị… nhằm góp phần tăng thu ngân sách trong điều kiện thu từ sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn; tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

PV: NQ

[Trở về]