VĂN BẢN MỚI

    Bản in     Gởi bài viết  
90% gia đình hiểu được tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh đối với phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe 
(Quang Binh Portal) - Đó là mục tiêu mà thành phố Đồng Hới đề ra tại Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 10/7/2019 về việc thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân thành phố Đồng Hới năm 2019.
Bên cạnh đó, thành phố cũng phấn đấu 100% xã, phường xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước; huy động các ngành đoàn thể và Nhân dân tham gia tích cực vào các nội dung hoạt động của phong trào; 90% gia đình tham gia phong trào vệ sinh yêu nước bằng những việc làm thiết thực, người dân bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thế lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân; 100% trạm y tế xã, phường thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân; 90% người dân được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng nhằm chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe, phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2019, thành phố Đồng Hới xác định sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phong trào vệ sinh yêu nước các cấp; đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục về vệ sinh phòng bệnh, nâng cao sức khỏe; phát động phong trào vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân và tổ chức các hoạt động vệ sinh thiết thực tại thôn, tổ dân phố hàng tháng. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng tập trung tăng cường vận động thể lực cho người dân, đồng thời chỉ đạo các chương trình, dự án phấn đấu đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, chuẩn Quốc gia về y tế xã, phường, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm…

Mai Anh

[Trở về]