VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu

Tải QB Portal App

Đảm bảo từ ngày 01/01/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đồng... Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu tại Kế hoạch số 1737/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp...
Xem tiếp
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Ngày 25/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1739/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 và chuẩn bị tổng điều tra hộ nghèo,...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN

Tra cứu mã số thuế, 678.vn, sntv.vn, hocde.vn, Projectrunway.com.vn, Nox, Amelinda Hieu, nhipdapnhadat.com.vn, App hocde.vn