VĂN BẢN MỚI

Thông tin tra cứu
Thực hiện mô hình điểm thuộc Đề án 1163 tại xã Thượng Trạch Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng, ngày 18/01/2019, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 214/VPUBND-KT về việc thực hiện mô hình...
Xem tiếp
Triển khai thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” Tin có hìnhTin mới
(Quang Binh Portal) - Dự án Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh... của bản đồ số Việt Nam để...
Xem tiếp
Thông tin nổi bật

CON SỐ - SỰ KIỆN