Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
200 2826/TB-VPUBND 07/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về thu gom, vận chuyển rác thải cho Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam

201 1321/TB-UBND 07/08/2018

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018

202 2821/TB-VPUBND 07/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp giải quyết một số nội dung liên quan đến Dự án Hệ thống thoát nước và VSMT đô thị Ba Đồn và Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch giai đoạn I và giai đoạn II

203 1307/TB-UBND 06/08/2018

Thông báo thu hồi đất để GPMB xây dựng Công trình: Sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Phú Vinh tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

204 2767/VPUBND-KT 01/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018

205 2721/TB-VPUBND 30/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về nghe báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

206 2661/VPUBND-KT 24/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài,Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2018

207 2638/TB-VPUBND 23/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

208 2537/TB-VPUBND 13/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

209 2516 /TBVPUBND 12/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và định hướng năm 2019

210 2484/TB-VPUBND 10/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh

211 2461/VPUBND-KT 09/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Minh Ngân tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình về công tác quản lý, bảo vệ rừng

212 2343/VPUBND-KT 02/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Minh Ngân tại buổi kiểm tra tình hình an toàn hồ đập trước mùa mưa bão trên địa bàn huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới

213 2323/TB-VPUBND 29/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC

214 2217/TB-VPUBND 22/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Ban quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

215 2213/TB-VPUBND 21/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về đẩy nhanh công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn

216 2205/TB-VPUBND 21/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại Hội nghị về giải pháp nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Dự án dân chấm điểm M-Score, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX)

217 2121/TB-VPUBND 15/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế

218 2052/TB-VPUBND 12/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan về thẩm quyền thẩm định các dự án du lịch tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

219 1877/VPUBND-KT 31/05/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Minh Ngân tại buổi làm việc với Đoàn Công tác của Ban quản lý dự án Trung ương “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương vùng ven biển Việt Nam”

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  Tiếp