Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
280 4265/TB-VPUBND 22/11/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020

281 4264/TB-VPUBND 22/11/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn

282 4259/TB-VPUBND 22/11/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

283 4292/TB-VPUBND 17/11/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác giảm nghèo - giải quyết việc làm

284 2182/TB-VPUBND 17/11/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp Ban Chỉ đạo triển khai Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình

285 4165/TB-VPUBND 16/11/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc về tiến độ thực hiện Dự án Môi trường bền vững các TP duyên hải - Tiểu dự án TP Đồng Hới vay vốn WB và Dự án Phát triển Môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đồng Hới vay vốn ADB

286 4152/TB-UBND 15/11/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình

287 4131/TB-VPUBND 14/11/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Chi cục Quản lý thị trường về công tác quản lý thị trường

288 4114/TB-VPUBND 13/11/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua

289 3793/VPUBND-KTTH 24/10/2017

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khách hàng để phổ biến một số cơ chế chính sách mới liên quan đến công tác quản lý chi ngân sách và giải đáp các khó khăn, vướng mắc

290 3646/TB-VPUBND 13/10/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình khai thác đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiang Mai (Thái Lan)

291 3649/TB-VPUBND 13/10/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại Hội nghị gặp gỡ, trao đổi định hướng phát triển kinh tế trang trại trong giai đoạn hiện nay

292 3650/TB-VPUBND 13/10/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án QBSC

293 3602/TB-VPUBND 11/10/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017

294 3603/TB-VPUBND 11/10/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DNNN tỉnh và các công ty cổ phần về công tác cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước

295 3577/TB-VPUBND 09/10/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về kết quả khai thác tuyến du lịch "Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới" năm 2017 và kế hoạch năm 2018

296 3530/TB-VPUBND 05/10/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về việc công tác quản lý bảo vệ rừng

297 3440 TB-VPUBND 29/09/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

298 3421/TB-VPUBND 28/09/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang, Trưởng ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 20/9/2017

299 3356/TB-VPUBND 26/09/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về Dự án điện pin mặt trời của Công ty Năng lượng tái tạo Orange Renewable

Trang : Trước  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  Tiếp