Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
360 539/TB-UBND 03/04/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2017

361 897/TB-VPUBND 24/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh tại Hội nghị Ban Công tác Người cao tuổi

362 892/TB-VPUBND 24/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DNNN tỉnh

363 880/TB-VPUBND 23/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị phục vụ mùa du lịch năm 2017

364 750/TB-VPUBND 14/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đánh giá trình hình thực hiện các chương trình, chính sách về nhà ở trên địa bàn trong thời gian qua

365 746/TB-VPUBND 14/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020 về kết quả kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn huyện Minh Hóa

366 708/TB-VPUBND 10/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam về đầu tư Cảng Hòn La

367 709/TB-VPUBND 10/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án QBSC

368 666/TB-VPUBND 09/03/2017

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để triển khai các công tác phục vụ cho việc mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai

369 607/TB-VPUBND 06/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và các sở, ngành, đơn vị liên quan về Dự án đầu tư Sân vận động mới, tượng đài Hồ Chí Minh theo phương thức BT

370 309/TB-UBND 03/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2017

371 557/TB-VPUBND 02/03/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 2

372 502/TB-VPUBND 24/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tại cuộc họp tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

373 408/VP UBND-XDCB 16/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình

374 385/TB-VPUBND 15/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi họp bàn về tổ chức Đoàn công tác đi Chiềng Mai (Thái Lan) để triển khai các nội dung liên quan đến việc quảng bá, xúc tiến du lịch giữa hai tỉnh Quảng Bình và Chiềng Mai, phục vụ cho việc mở đường bay quốc tế Đồng Hới - Chiềng Mai

375 368/TB-VPUBND 13/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình và Công ty TNHH MTV Việt Trung về công tác cổ phần hoá

376 346/TB-VPUBND 10/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để bàn về một số nội dung liên quan đến việc thu phí của các tuyến du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng

377 330/TB-VPUBND 09/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2017

378 329/TB-VPUBND 09/02/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi kiểm tra công tác Quy hoạch trên địa bàn thành phố Đồng Hới

379 258/TB-VPUBND 25/01/2017

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017

Trang : Trước  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22  23  24  25  26  27  28  Tiếp