Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 4135/TB-VPUBND 08 00:00:00.0/11/2019

Thông báo Thông báo mời tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 năm 2019 (thứ 6, ngày 15/11/2019)

21 4136/TB-VPUBND 08 00:00:00.0/11/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Quảng Ninh

22 4071/TB-VPUBND 05 00:00:00.0/11/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC

23 1803/TB-UBND 01 00:00:00.0/11/2019

Thông báo về việc phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các văn bản tại Kỳ họp cuối năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

24 4006/TB-VPUBND 31 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với Sở Du lịch và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về một số nội dung của công tác du lịch

25 1791/TB-UBND 30 00:00:00.0/10/2019

Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở và các khu thương mại dịch vụ phía Bắc FLC Quảng Bình (giai đoạn 1) tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh

26 3991/TB-VPUBND 30 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

27 3971/TB-VPUBND 28 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Lịch trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

28 3965/TB-VPUBND 28 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (Dự án FMCR) tỉnh Quảng Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án ngày 02/10/2019.

29 3952/TB-VPUBND 25 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

30 3944/TB-VPUBND 25 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh tại cuộc họp về chống khai thác IUU

31 3951/TB-VPUBND 25 00:00:00.0/10/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016-2020 tại buổi làm việc với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

32 1716/TB-UBND 18 00:00:00.0/10/2019

Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Ninh tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh

33 3844/TB-VPUBND 18 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019

34 3772/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

35 3674TB-VPUBND 08 00:00:00.0/10/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị và địa phương về một số vướng mắc Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

36 143/KL-BCĐ 07 00:00:00.0/10/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạoCông tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo sơ kết công tác bảo vệ BMNN 8 tháng đầu năm 2019 và triển khai một sốnhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

37 142/TB-BCĐ 07 00:00:00.0/10/2019

Thông báo phân công trách nhiệm và phần hành phụ trách của các thành viên Ban chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

38 3635/TB-VPUBND 04 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc với UBND huyện Bố Trạch về tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại huyện Bố Trạch

39 1607/TB-UBND 30 00:00:00.0/09/2019

Thông báo Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá

Trang : Trước  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  Tiếp