Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
400 2208/TB-UBND 20/12/2016

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2017

401 3051/TB-UBND 20/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa

402 3053/TB-VPUBND 20/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi họp nghe báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của công dân

403 3041/TB-VPUBND 19/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch số 1503/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020

404 3035/TB-VPUBND 19/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về xã hội hóa phát triển quỹ đất và bàn các dự án đầu tư theo phương thức BT, PPP, phương án đầu tư Sân vận động mới, tượng đài Hồ Chí Minh theo phương thức BT

405 2181/TB-UBND 16/12/2016

Thông báo kế hoạch thăm, tặng quà lễ Noel năm 2016 (Thông báo này thay cho Giấy mời)

406 3002/TB-VPUBND 16/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí PCT UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Delta về Dự án Khu Khách sạn sinh thái tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới

407 2151/TB-UBND 12/12/2016

Thông báo thu hồi đất để GPMB xây dựng khu vực đất ở tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch

408 2906/TB-VPUBND 07/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài Tại buổi làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam về đánh giá tình hình thực hiện Dự án xã hội hóa nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh

409 2114/TB-UBND 07/12/2016

Thông báo thu hồi đất để GPMB xây dựng khu vực đất ở tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch

410 2889/TB-VPUBND 05/12/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giao về các địa phương để giao đất cho người dân sản xuất

411 2829/TB-VPUBND 29/11/2016

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi họp rà soát công tác bồi thường, GPMB Dự án Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch I

412 2046/TB-UBND 29/11/2016

Thông báo về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Tháng 12/2016)

413 2028/TB-UBND 25/11/2016

Thông báo thu hồi đất để GPMB xây dựng Trường Mầm non Quảng Hưng tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch

414 2816/VPUBND-XDCB 25/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để bàn giải pháp chỉ đạo triển khai Dự án của Tập đoàn FLC tại Quảng Bình

415 2803/TB-VPUBND 24/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp của Hội đồng đánh giá thiệt hại môi trường biển tỉnh

416 2784/TB-VPUBND 23/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với Tổ chức TripAdvisor

417 2772/TB-VPUBND 22/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

418 2749/VP-UBND 21/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tại buổi làm việc về tình hình khai thác lâm sản trái phép ở xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa) trên lâm phận của Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa - Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình quản lý

419 2683/VP UBND-XDCB 16/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các ngành, đơn vị về đầu tư xây dựng Bến xe trung tâm thành phố Đồng Hới

Trang : Trước  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 22  23  24  25  26  27  28  29  30  Tiếp