Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
460 2505/TB-VPUBND 01/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang, Trưởng ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 20/10/2016

461 2510/TB-VPUBND 01/11/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với mưa lụt diễn ra trên địa bàn tỉnh

462 2479/TB-VPUBND 31/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam

463 1831/TB-UBND 31/10/2016

Thông báo về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày lễ, tết và ngày nghỉ cuối tuần của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

464 2206/TB-HĐ 28/10/2016

Thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Quảng Bình lần thứ 12

465 1813/TB-UBND 26/10/2016

Thông báo để GPMB thực hiện Quy hoạch đất ở tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy

466 2417/TB-VPUBND 21/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, PCT TT UBND tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ chống thất thu NSNN và xử lý nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh QB

467 2369a/TB-VPUBND 18/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc ứng phó với bão Sarika và khắc phục hậu quả do mưa lũ

468 2358/TB-VPUBND 17/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Sở Du lịch

469 2342/TB-VPUBND 14/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh

470 2312/TB-VPUBND 12/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Vũng Áng - Quảng Trạch

471 2321/VP UBND-VX 12/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để bàn giải pháp hỗ trợ lương thực cho đồng bào các xã biên giới, huyện Minh Hoá

472 1708/TB-UBND 12/10/2016

Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 1641/TB-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

473 1678/TB-UBND 07/10/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2016

474 2217/TB-VPUBND 03/10/2016

Thông báo kết luận cảu đồng chí Lê Minh Ngân - PCT UBND tỉnh tại buổi họp triển khai thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của TTCP

475 2165/TB-VPUBND 28/09/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng

476 2159/TB-VPUBND 28/09/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Quý III năm 2016 và phát động khởi nghiệp

477 137/TB-BCĐ 21/09/2016

Thông báo Chương trình lễ khai mạc và chỉ đạo các hoạt động của tuàn lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 (Thông báo này thay cho giấy mời)

478 2071/TB-VPUBND 21/09/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Văn Phòng UBND tỉnh

479 1964/TB-VPUBND 12/09/2016

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Trang : Trước  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 25  26  27  28  29  30  31  32  33  Tiếp