Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
60 3844/TB-VPUBND 18 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019

61 3772/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về giải pháp đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

62 3674TB-VPUBND 08 00:00:00.0/10/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị và địa phương về một số vướng mắc Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn

63 143/KL-BCĐ 07 00:00:00.0/10/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạoCông tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo sơ kết công tác bảo vệ BMNN 8 tháng đầu năm 2019 và triển khai một sốnhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

64 142/TB-BCĐ 07 00:00:00.0/10/2019

Thông báo phân công trách nhiệm và phần hành phụ trách của các thành viên Ban chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Bình

65 3635/TB-VPUBND 04 00:00:00.0/10/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc với UBND huyện Bố Trạch về tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tại huyện Bố Trạch

66 1607/TB-UBND 30 00:00:00.0/09/2019

Thông báo Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá

67 3532/TB-VPUBND 26 00:00:00.0/09/2019

Thông báo về việc phân công lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên đôn đốc, thẩm tra các văn bản tại Kỳ họp bất thường năm 2019 (kỳ họp thứ 11), HĐND tỉnh khóa XVII

68 3534/TB-VPUBND 26 00:00:00.0/09/2019

Thông báo lịch trực tháng 10/2019

69 3482/TB-VPUBND 25 00:00:00.0/09/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

70 3511/TB-VPUBND 25 00:00:00.0/09/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Sở Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng trưởng khách trong thời gian thấp điểm và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch

71 3416/TB-VPUBND 18 00:00:00.0/09/2019

Thông báo kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019

72 3315/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/09/2019

Thông báo về việc điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

73 3257/TB-VPUBND 06 00:00:00.0/09/2019

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc nghe Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng báo cáo Phương án quy hoạch Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng-sân golf DIC Star Đồng Hới

74 1412/UBND 29 00:00:00.0/08/2019

Công văn về việc hoãn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc do ảnh hưởng cơn bão số 4

75 1393/TB-UBND 26 00:00:00.0/08/2019

Thông báo về việc treo Quốc kỳ dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2019

76 3121/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/08/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2019

77 3116/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/08/2019

Thông báo về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng UBND tỉnh QB (tháng 9)

78 3122/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/08/2019

Thông báo Phân công Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh tham dự Đoàn của Lãnh đạo tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

79 3061/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/08/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp các tháng cuối năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Tiếp