Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
80 2052/TB-VPUBND 11 00:00:00.0/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với nhà thầu KT Corporation về Dự án QBSC

81 2051/TB-VPUBND 11 00:00:00.0/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

82 2016/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/06/2019

Thông báo mời TCD định kỳ phiên tháng 6/2019 của Lãnh đạo tỉnh

83 1991/TB-VPUBND 06 00:00:00.0/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đến năm 2030

84 1942/TB-VPUBND 04 00:00:00.0/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnhtại buổi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Lệ Thủy

85 1947/TB-VPUBND 04 00:00:00.0/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt

86 1924 /TB-VPUBND 03 00:00:00.0/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về việc triển khai các dự án của Tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình

87 843 /TB-UBND 03 00:00:00.0/06/2019

Thông báo về việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

88 845/TB-UBND 03 00:00:00.0/06/2019

Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

89 811/TB-UBND 30 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các văn bản tại Kỳ họp giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh

90 1864/TB-VPUBND 29 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

91 796/TB-UBND 29 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

92 1851 /TB-VPUBND 28 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tạp chí Thế giới ảnh

93 1811/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Về phân công trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ cuối tuần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

94 751 /TB-UBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát, lấy mẫu để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

95 1782/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân về việc rà soát kết quả giải quyết đất Quốc phòng của Hải đội 313/Vùng 3 Hải Quân tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn

96 1789 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo về việc phân công lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và chuyên viên đôn đốc, thẩm tra các văn bản tại Kỳ họp giữa năm (Kỳ họp thứ 10) , HĐND tỉnh khóa XVII

97 1793 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản.

98 1794 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trưởng ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

99 1777 /TB-VPUBND 22 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án Quy hoạch dự án Khu đô thị kết hợp nghỉ dưỡng Sand Hill – Đồng Hới

Trang : Trước  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  Tiếp