Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
100 1726/TB -VPUBND 21 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về bàn xử lý đất quy hoạch rừng phòng hộ theo đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 1483/STC-GCS ngày 14/5/2019

101 725/TB-UBND 20 00:00:00.0/05/2019

Thông báo thu hồi đất Để GPMB xây dựng hạ tầng kỹ thuật thực hiện dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy

102 1716/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019

103 1684/TB-VPUBND 17 00:00:00.0/05/2019

Thông báo kết luận của đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị bàn giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao

104 1664/TB-VPUBND 16 00:00:00.0/05/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp xử lý các vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý

105 1267/TB-VPUBND 15 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buồi đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

106 1605/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

107 1454 /TB-VPUBND 03 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị họp bàn về phát triển du lịch

108 72 -TB/BCSĐ 02 00:00:00.0/05/2019

Thông báo Kết luận tại phiên họp BCS Đảng UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý

109 548/TB-UBND 28 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh

110 579 /TB-UBND 26 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Chương trình đón nhận, di chuyển, truy điệu và an táng hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào đưa về nước năm 2019

111 1354/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về phân công trực Trụ sở UBND tỉnh

112 1355/TB-VPUBND 24 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2019

113 1328 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi họp bàn triển khai xây dựng Đền thờ các anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn trên Trọng điểm ATP, đường 20 Quyết Thắng

114 65 -TB/BCSĐ 22 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 22/04/2019

115 545 /TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019

116 1295/TB-VPUBND 19 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019

117 1194/TB-VPUBND 12 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai công tác năm 2019 và các giải pháp phòng chống khai thác IUU

118 1137 /TB-VPUBND 08 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2019

119 1142 /TB-UBND 08 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11  12  13  14  15  Tiếp