Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 458/TB-UBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

121 1111/TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ Quý I năm 2019

122 1096 /TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Bình

123 1098 /TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí

124 48/TB-BCĐ 04 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

125 1091 /TB-VPUBND 04 00:00:00.0/04/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các ngành về việc dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài

126 965 /TB-VPUBND 27 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp xử lý các vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý

127 879 /TB-VPUBND 21 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

128 865/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung về các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh

129 872 /TB-VPUBND 20 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

130 853 /TB-VPUBND 19 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Quang tại buổi Tổ Công tác điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

131 851 /TB-VPUBND 19 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

132 845 /TB-VPUBND 19 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Sở Tư pháp về công tác tư pháp năm 2019

133 831/TB-VPUBND 18 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019

134 773/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

135 754 /TB-VPUBND 13 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi kiểm tra tiến độ tháo dỡ Sân vận động tỉnh và triển khai dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm

136 742 /TB-VPUBND 13 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

137 32 -TB/BCSĐ 11 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 04/03/2019

138 665/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp triển khai phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

139 256/TB-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp