Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
120 2257/TB-VPUBND 24/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án Quy hoạch Khu du lịch và đô thị nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp Bàu Sen, huyện Lệ Thủy

121 2189/TB-VPUBND 19/06/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019

122 2190/TB-VPUBND 19/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

123 967/TB-UBND 19/06/2019

Thông báo về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị văn bản tại Kỳ họp giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh

124 2112/TB-VPUBND 14/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về rà soát, chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để thực hiện Dự án điện năng lượng mặt trời

125 937/TB-UBND 14/06/2019

Thông báo Viếng nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc và Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp 30 năm ngày tái lâp tỉnh

126 2097/TB-VPUBND 13/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch

127 2051/TB-VPUBND 11/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

128 2052/TB-VPUBND 11/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với nhà thầu KT Corporation về Dự án QBSC

129 2016/TB-VPUBND 10/06/2019

Thông báo mời TCD định kỳ phiên tháng 6/2019 của Lãnh đạo tỉnh

130 1991/TB-VPUBND 06/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đến năm 2030

131 1947/TB-VPUBND 04/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt

132 1942/TB-VPUBND 04/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnhtại buổi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Lệ Thủy

133 845/TB-UBND 03/06/2019

Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

134 1924 /TB-VPUBND 03/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về việc triển khai các dự án của Tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình

135 843 /TB-UBND 03/06/2019

Thông báo về việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

136 811/TB-UBND 30/05/2019

Thông báo về việc phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các văn bản tại Kỳ họp giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh

137 1864/TB-VPUBND 29/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

138 796/TB-UBND 29/05/2019

Thông báo về việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

139 1851 /TB-VPUBND 28/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tạp chí Thế giới ảnh

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  Tiếp