Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 2308/TB-VPUBND 26/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019-2021

141 2257/TB-VPUBND 24/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án Quy hoạch Khu du lịch và đô thị nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp Bàu Sen, huyện Lệ Thủy

142 2189/TB-VPUBND 19/06/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2019

143 967/TB-UBND 19/06/2019

Thông báo về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị văn bản tại Kỳ họp giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh

144 2190/TB-VPUBND 19/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

145 2112/TB-VPUBND 14/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về rà soát, chuyển loại rừng từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất để thực hiện Dự án điện năng lượng mặt trời

146 937/TB-UBND 14/06/2019

Thông báo Viếng nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc và Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp 30 năm ngày tái lâp tỉnh

147 2097/TB-VPUBND 13/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại buổi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bố Trạch

148 2051/TB-VPUBND 11/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

149 2052/TB-VPUBND 11/06/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với nhà thầu KT Corporation về Dự án QBSC

150 2016/TB-VPUBND 10/06/2019

Thông báo mời TCD định kỳ phiên tháng 6/2019 của Lãnh đạo tỉnh

151 1991/TB-VPUBND 06/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc để nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đến năm 2030

152 1947/TB-VPUBND 04/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt

153 1942/TB-VPUBND 04/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnhtại buổi kiểm tra công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Lệ Thủy

154 845/TB-UBND 03/06/2019

Thông báo về việc chấp thuận kế hoạch khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập Đề án thăm dò khoáng sản

155 843 /TB-UBND 03/06/2019

Thông báo về việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

156 1924 /TB-VPUBND 03/06/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương về việc triển khai các dự án của Tập đoàn FLC đầu tư tại Quảng Bình

157 811/TB-UBND 30/05/2019

Thông báo về việc phân công các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các văn bản tại Kỳ họp giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ 10) HĐND tỉnh

158 1864/TB-VPUBND 29/05/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải

159 796/TB-UBND 29/05/2019

Thông báo về việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất, để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp