Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
140 1328 /TB-VPUBND 23 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi họp bàn triển khai xây dựng Đền thờ các anh hùng Liệt sỹ Trường Sơn trên Trọng điểm ATP, đường 20 Quyết Thắng

141 65 -TB/BCSĐ 22 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 22/04/2019

142 545 /TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2019

143 1295/TB-VPUBND 19 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2019

144 1194/TB-VPUBND 12 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 188 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo để triển khai công tác năm 2019 và các giải pháp phòng chống khai thác IUU

145 1142 /TB-UBND 08 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019

146 1137 /TB-VPUBND 08 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác phát triển quỹ đất năm 2019

147 1111/TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ Quý I năm 2019

148 1096 /TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Bình

149 1098 /TB-VPUBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí

150 458/TB-UBND 05 00:00:00.0/04/2019

Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

151 1091 /TB-VPUBND 04 00:00:00.0/04/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại buổi làm việc với các ngành về việc dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài

152 48/TB-BCĐ 04 00:00:00.0/04/2019

Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

153 965 /TB-VPUBND 27 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi họp xử lý các vướng mắc trong công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý

154 879 /TB-VPUBND 21 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

155 872 /TB-VPUBND 20 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Quảng Bình

156 865/TB-VPUBND 20 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung về các dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh

157 853 /TB-VPUBND 19 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Quang tại buổi Tổ Công tác điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

158 851 /TB-VPUBND 19 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư

159 845 /TB-VPUBND 19 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Sở Tư pháp về công tác tư pháp năm 2019

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  Tiếp