Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 831/TB-VPUBND 18 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2019

161 773/TB-VPUBND 14 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

162 742 /TB-VPUBND 13 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

163 754 /TB-VPUBND 13 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi kiểm tra tiến độ tháo dỡ Sân vận động tỉnh và triển khai dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm

164 32 -TB/BCSĐ 11 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại phiên họp ngày 04/03/2019

165 665/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại cuộc họp triển khai phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn

166 256/TB-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

167 617/TB-VPUBND 04 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

168 608 /TB-VPUBND 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành và địa phương về Dự án Thoát nước và vệ sinh môi trường thị xã Ba Đồn và Dự án Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch

169 602 /TB-VPUBND 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về các Đề án du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

170 16/KH-BCĐ 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2019-2020

171 17/TB-BCĐ 01 00:00:00.0/03/2019

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2019-2020

172 581/TB-VPUBND 28 00:00:00.0/02/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

173 71/TB-UBND 17 00:00:00.0/01/2019

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

174 4701/TB-VPUBND 26 00:00:00.0/12/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại Hội nghị công bố quy hoạch điều chỉnh, giới thiệu công nghệ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch và đối thoại với nhân dân thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

175 2184/TB-UBND 24 00:00:00.0/12/2018

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

176 2195/TB-UBND 24 00:00:00.0/12/2018

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

177 1892/TB-UBND 09 00:00:00.0/11/2018

Thông báo thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án tạo quỹ đất ở tại xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thủy

178 3618/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/10/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn

179 1666/TB-UBND 04 00:00:00.0/10/2018

Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp