Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
160 1400 /TB-UBND 22 00:00:00.0/08/2018

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2018

161 2983/TB-VPUBND 17 00:00:00.0/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh

162 2955/VPUBND-KT 16 00:00:00.0/08/2018

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở ngành, địa phương liên quan về tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển

163 2899/TB-VPUBND 13 00:00:00.0/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh tại Hội nghị Ban Công tác Người khuyết tật tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

164 2856/TB-VPUBND 08 00:00:00.0/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban giúp việc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018

165 2826/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về thu gom, vận chuyển rác thải cho Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam

166 1321/TB-UBND 07 00:00:00.0/08/2018

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018

167 2821/TB-VPUBND 07 00:00:00.0/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Xuân Quang tại cuộc họp giải quyết một số nội dung liên quan đến Dự án Hệ thống thoát nước và VSMT đô thị Ba Đồn và Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch giai đoạn I và giai đoạn II

168 1307/TB-UBND 06 00:00:00.0/08/2018

Thông báo thu hồi đất để GPMB xây dựng Công trình: Sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Phú Vinh tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

169 2767/VPUBND-KT 01 00:00:00.0/08/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Hữu Hoài, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm 2018

170 2721/TB-VPUBND 30 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về nghe báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch ba loại rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

171 2661/VPUBND-KT 24 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hoài,Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2018

172 2638/TB-VPUBND 23 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

173 2537/TB-VPUBND 13 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

174 2516 /TBVPUBND 12 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm và định hướng năm 2019

175 2484/TB-VPUBND 10 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang tại buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh

176 2461/VPUBND-KT 09 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Minh Ngân tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình về công tác quản lý, bảo vệ rừng

177 2343/VPUBND-KT 02 00:00:00.0/07/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnhLê Minh Ngân tại buổi kiểm tra tình hình an toàn hồ đập trước mùa mưa bão trên địa bàn huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới

178 2323/TB-VPUBND 29 00:00:00.0/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án QBSC tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Dự án QBSC về tình hình triển khai Dự án QBSC

179 2217/TB-VPUBND 22 00:00:00.0/06/2018

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với Ban quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP Đồng Hới

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13  14  15  16  17  18  Tiếp