Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
20 13/CĐ-UBND 10 00:00:00.0/11/2017

Công điện bão số 13

21 12/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/10/2017

Công điện bão số 11

22 11/CĐ-UBND 09 00:00:00.0/10/2017

Công điện bão số 11

23 10/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/09/2017

Công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp khắc phục hậu quả cơ bão số 10

24 08/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2017

Công điện Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.

25 09/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2017

Công điện phòng chống cơn bão số 10

26 07/CĐ-UBND 21 00:00:00.0/08/2017

Công điện khẩnTrong dịp Lễ kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018

27 06/CĐ-UBND 24 00:00:00.0/07/2017

Công điện ngày 24/7/2017

28 04/CĐ-UBND 16 00:00:00.0/06/2017

Công điện về việc đôn đốc thực hiện công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia

29 03/CĐ-CT 30 00:00:00.0/03/2017

Công điện về việc tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả nănglây sang người xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Bình

30 02/CĐ-CT 22 00:00:00.0/02/2017

Công điện về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm khác xâm nhập vào tỉnh Quảng Bình

31 01/CĐ-UBND 19 00:00:00.0/01/2017

Công điện tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

32 29/CĐ-UBND 01 00:00:00.0/12/2016

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm

33 28/CĐ-UBND 31 00:00:00.0/10/2016

Công điện lụt bão

34 27/CĐ-UBND 29 00:00:00.0/10/2016

Công điện về áp thấp nhiệt đới

35 25/CĐ-UBND 16 00:00:00.0/10/2016

Công điện hồi 18h sáng ngày 16/10/2016

36 26/CĐ-UBND 16 00:00:00.0/10/2016

Công điện vào lúc 16h30, ngyà 16/10/2016

37 24/CĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2016

Công điện hồi 8h30 ngày 15/10/2016

38 23/CĐ-UBND 14 00:00:00.0/10/2016

Công điện về việc lũ quét

39 22/CĐ-UBND 13 00:00:00.0/10/2016

Công điện tin áp thấp nhiệt đới

Trang : Trước  1  2 3  4  Tiếp