Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2248/QĐ-UBND 03/07/2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen chủ Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân thuộc UBND thị xã Ba Đồn

2 2238/QĐ-UBND 03/07/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Quảng Trạch thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hóc Sao, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1).

3 2239/QĐ-UBND 03/07/2020

Quyết định về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Làng nghề Dũng Luật để cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trường Phú tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy.

4 2241/QĐ-UBND 03/07/2020

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH mộc Tuấn Tú ĐN thuê đất tại Cụm Công nghiệp Nghĩa Ninh, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới

5 2199/QĐ-UBND 02/07/2020

Quyết định về việc Công bố Đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

6 84/QĐ-BCĐ 02/07/2020

Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ phận trong Khung tiếp nhận, cách ly công dân tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình

7 2221/QĐ-UBND 02/07/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hiền Ninh quản lý đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh

8 2205/QĐ-UBND 02/07/2020

Quyết định về việc điều chỉnh giá tiêm vắc xin dịch vụ trên địa bàn tỉnh

9 2192/QĐ-UBND 01/07/2020

Quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân thuộc huyện Bố Trạch

10 2189/QĐ-UBND 30/06/2020

Quyết đinh về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

11 77/BCĐ 25/06/2020

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

12 2156/QĐ-UBND 25/06/2020

Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2016 tỉnh Quảng Bình

13 2119/QĐ-UBND 24/06/2020

Quyết định về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí nhiệm vụ Điều tra khảo sát ngập lụt, xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

14 2121/QĐ-UBND 24/06/2020

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Thương mại Hải Thủythuê đất tại Cụm Công nghiệp Thuận Đức, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới

15 2100/QĐ-UBND 23/06/2020

Quyết định về việc phân bổ các nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 cho các địa phương, đơn vị

16 2091/QĐ-UBND 22/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 trường hợp)

17 2071/QĐ-UBND 22/06/2020

Quyết đinh về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thuê đất để khai thác mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

18 2078/QĐ-UBND 22/06/2020

Quyết đinh về việc hủy Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Bảo Huyền chuyển hình thức thuê đất tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới

19 2089/QĐ-UBND 22/06/2020

Quyết đinh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Phú Thuỷ quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thủy

20 2057/QĐ-UBND 19/06/2020

Quyết đinh về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp