Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 982/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/04/2020

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Sơn Thúy chuyển hình thức thuê đất tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới.

2 973/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

3 975/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình

4 962/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các cơ sở làm nơi tiếp nhận, cách ly y tế tập trung đối với công dân nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ về Việt Nam

5 974/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

6 970/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Thành Nhân thuê đất thực hiện Dự án Khai thác mỏ cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Thác Cóc, xã Trường Thủy và xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy

7 968/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (04 người)

8 956/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy bân nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018

9 967/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (101 người)

10 963/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Điều chỉnh Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh v/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện nội dung “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

11 943/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể Công an thị xã Ba Đồn, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá án thành công Chuyên án M20 về ma túy.

12 935/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Tỉnh Đoàn Quảng Bình để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Làng Thành niên lập nghiệp Quảng Châu tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch

13 944/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 tập thể xếp thứ ba Khối thi đua các ngân hàng và Khối thi đua các doanh nghiệp II, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

14 932/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc thu hồi đất và cho Công ty TNHH Kiến trúc Không Gian Mới thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới

15 947/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1930/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Liên danh Công ty Cổ phần SPM.INVEST và Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư toàn cầu GTC - Đại diện là Công ty Cổ phần SPM.INVEST để thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới.

16 931/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Tài nguyên và môi trường Minh Hoàng thuê đất thực hiện Dự án:Trung tâm dịch vụ bảo vệ môi trường tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới (đợt 1)

17 914/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (83 trường hợp)

18 911/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (34 trường hợp)

19 913/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (66 trường hợp)

20 916/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (151 trường hợp)

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp