Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
180 1228/QĐ-UBND 23/04/2020

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

181 1233/QĐ-UBND 23/04/2020

Công văn về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (02 trường hợp)

182 1211/QĐ-UBND 22/04/2020

Quyết định về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

183 1204/QĐ-UBND 22/04/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 15 doanh nghiệp đã thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ nộp thuế năm 2019, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

184 1205/QĐ-UBND 22/04/2020

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

185 1190/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc thuê đất để khai thác, chế biến đá voi tại khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (đợt 1)

186 1198/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc Công bố bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

187 74/BC-UBND 21/04/2020

Báo cáo Đánh giá công tác xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đến tháng 3/2020 và định hướng đến năm 2025

188 1200/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (02 trường hợp)

189 1199/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

190 1186/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

191 1187/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

192 185/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

193 1184/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (06 người)

194 1191/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Bình

195 6/2020/QĐ-UBND 16/04/2020

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình

196 1147/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (21 trường hợp)

197 1146/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

198 1135/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thủy lợi tại thôn Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh

199 1149/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách bổ sung các cơ sở làm nơi tiếp nhận, cách lyy tế tập trung đối với công dân nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổvề Việt Nam

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  Tiếp