Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
200 5153/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công an tỉnh Quảng Bình để xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Quảng Thọ

201 5152/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình để xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 5 tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch

202 5150/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình

203 5154/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại xây dựng tổng hợp Hoàng Văn tại Quảng Bình thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Hoàng Văn tại Khu công nghiệp Cam Liên, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy

204 5157/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc khen công tác năm 2019 UBMTTQVN tỉnh

205 5127/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng và giao đất cho UBND xã Quảng Văn quản lý để thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn La Hà Nam, xã Quảng Văn tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh

206 5112/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hàm Ninh quản lý để đấu giá đất ở xen cư tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh

207 5111/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Thắng Lành tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá

208 5110/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Sinh Hoan của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoan tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

209 5122/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB xây dựng Tuyến đường dây 110kV từ TBA 110kV Dohwa - Lệ Thuỷ tới TBA 110kV Cam Liên tại xã Ngư Thủy Bắc và xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thủy

210 5113/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Xây dựng Nhà hàng tổ chức sự kiện Diamond Event Place tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn

211 5074/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2020

212 5072/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

213 5069/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân Công ty TNHH S&D Quảng Bình

214 5070/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Khen công tác 2019 Hội Nông dân

215 5067/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Trần Công

216 5066/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

217 5055/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định cho phép thành lập liên đoàn Karate tỉnh QB

218 5114/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Sinh Hoan tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá

219 5076/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/12/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  Tiếp