Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
200 1144/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

201 1146/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

202 1147/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (21 trường hợp)

203 1148/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 trường hợp)

204 1129/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

205 1127/QĐ-UBND 13/04/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

206 1112/QĐ-UBND 10/04/2020

Quyết định về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Quảng Bình năm 2020

207 1106/QĐ-UBND 10/04/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh.

208 1107/QĐ-UBND 10/04/2020

Quyết định về việc Tổ chức lại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải Quảng Bình

209 1078/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

210 1071/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (05 cán bộ)

211 1079/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

212 1080/QĐ-UBND 08/04/2020

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

213 1057/QĐ-UBND 07/04/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình

214 1059/QĐ-UBND 07/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính về cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình

215 1058/QĐ-UBND 07/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

216 1022/QĐ-UBND 06/04/2020

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh một số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố

217 1023/QĐ-UBND 06/04/2020

Quyết định về việc Cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhân Nghĩa thăm dò mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

218 1025/QĐ-UBND 06/04/2020

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2020

219 1021/QĐ-UBND 06/04/2020

Quyết định về việc thu hồi đất của Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát (trước đây là Công ty Công nghiệp thương mại Quảng Bình) để cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sản xuất Trí Trí Mẫn tiếp tục thuê đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới

Trang : Trước  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19  20  Tiếp