Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
260 504/QĐ-UBND 26/02/2020

Quyết định về việc giao đất cho Tỉnh đoàn Quảng Bình thực hiện dự án Khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

261 503/QĐ-UBND 26/02/2020

Quyết định về việc giao đất cho Tỉnh đoàn Quảng Bình thực hiện dự án Khu tưởng niệm thanh niên xung phong C283 tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch

262 521/QĐ-UBND 26/02/2020

Quyết định về việc Công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

263 519/QĐ-UBND 26/02/2020

Quyết định về việc phân loại thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019

264 496/QĐ-UBND 25/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình

265 495/QĐ-UBND 25/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

266 490/QĐ-UBND 25/02/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và ưu tiên sử dụng điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

267 473/QĐ-UBND 24/02/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Mỹ Thuỷ quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thủy

268 472/QĐ-UBND 24/02/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Ngọc Hoàng thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới

269 471/QĐ-UBND 24/02/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH Thương mại Xuân Thìn thuê đất tại Cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú, thành phố Đồng Hới

270 474/QĐ-UBND 24/02/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Long Trung xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn

271 461/QĐ-UBND 21/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Sở Y tế

272 462/QĐ-UBND 21/02/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư Trung tâm kinh doanh dịch vụ kỹ thuật tổng hợp ô tô Quảng Bình của Công ty Cổ phần Phúc Thành Quảng Bình tại phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới

273 432/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Lệ Thủy

274 431/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Tuyên Hóa

275 441/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc kiện toàn tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ và đổi tên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình

276 430/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần Việt Trung

277 429/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Sở Giáo dục và Đào tạo

278 447/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

279 421/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  Tiếp