Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
280 447/QĐ-UBND 19/02/2020

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (Các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)

281 403/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho: Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

282 401/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác công ty cổ phần đường sắt

283 405/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác năm 2019 thành phố Đồng Hới

284 402/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác huyện Bố Trạch

285 404/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần Lệ Ninh

286 406/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba

287 413/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

288 414/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

289 412/QĐ-UBND 18/02/2020

Quyết định về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020

290 385/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

291 394/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể:Phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ phát triển đất tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

292 390/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

293 388/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

294 389/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện

295 383/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 2019

296 387/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

297 395/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng cho 04 vận động viên, 02 huấn luyện viên đã đạt thành tích xuất sắc tại giải thi đấu Quốc tế năm 2019 (đợt 2).

298 384/QĐ-UBND 17/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Công ty cổ phần cấp nước 2019

299 362/QĐ-UBND 13/02/2020

Quyết định về việc Khen công tác Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong NHa - Kẻ Bàng

Trang : Trước  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  Tiếp