Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
320 1199/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (01 trường hợp)

321 1198/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc Công bố bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

322 1190/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc thuê đất để khai thác, chế biến đá voi tại khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (đợt 1)

323 1200/QĐ-UBND 21/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (02 trường hợp)

324 1184/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (06 người)

325 185/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

326 1187/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

327 1191/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Bình

328 1186/QĐ-UBND 20/04/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

329 6/2020/QĐ-UBND 16/04/2020

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình

330 1135/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thủy lợi tại thôn Xuân Dục 3, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh

331 1144/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

332 1137/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Cương chuyển hình thức thuê đất tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.

333 1149/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách bổ sung các cơ sở làm nơi tiếp nhận, cách lyy tế tập trung đối với công dân nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổvề Việt Nam

334 1129/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

335 1148/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 trường hợp)

336 1147/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (21 trường hợp)

337 1146/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

338 1145/QĐ-UBND 14/04/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

339 1127/QĐ-UBND 13/04/2020

Quyết định về việc Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình

Trang : Trước  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  Tiếp