Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
340 2011/QĐ-UBND 16/06/2020

Quyết đinh về việc cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy

341 1993/QĐ-UBND 16/06/2020

Quyết đinh về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 27 tập thể và 03 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập suốt đời” giai đoạn 2016 – 2020.

342 1985/QĐ-UBND 15/06/2020

Quyết đinh về việc thành lập Khung tiếp nhận, cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình

343 1984/QĐ-UBND 15/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (06 trường hợp)

344 1970/QĐ-UBND 14/06/2020

Quyết đinh về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Dương Thủy thuê đất thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng Xăng dầu Hoàng Long 3 tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy

345 1957/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 09 tập thể và 41 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2020.

346 1971/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

347 1973/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thôngnăm 2020 tỉnh Quảng Bình

348 1959/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

349 73/BCĐ 12/06/2020

Quyết đinh về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

350 1958/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 - 2020.

351 1974/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 trường hợp)

352 1949/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (23 trường hợp)

353 1950/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (18 trường hợp)

354 1947/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (09 trường hợp)

355 1946/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt Bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa (lần 13) vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

356 71/BCĐ 10/06/2020

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóathủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quanđến quản lý dân cư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

357 1925/QĐ-UBND 10/06/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

358 1924/QĐ-UBND 10/06/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh QB chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch

359 1906/QĐ-UBND 09/06/2020

Quyết định về việc thành lập bổ sung các địa điểm tiếp nhận, cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình, nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid- 19 về Việt Nam

Trang : Trước  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  Tiếp