Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
380 5113/QĐ-UBND 30/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Xây dựng Nhà hàng tổ chức sự kiện Diamond Event Place tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn

381 5114/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Sinh Hoan tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá

382 5070/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc Khen công tác 2019 Hội Nông dân

383 5069/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân Công ty TNHH S&D Quảng Bình

384 5055/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định cho phép thành lập liên đoàn Karate tỉnh QB

385 5066/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

386 5072/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 03 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

387 5067/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Trần Công

388 5076/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

389 5074/QĐ-UBND 27/12/2019

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Bình năm 2020

390 5037/QĐ-UBND 26/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần Thương mại Miền núi - Công nghiệp Quảng Bình thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng mở rộng xưởng sửa chữa bảo hành ô tô tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới

391 5036/QĐ-UBND 26/12/2019

Quyết định về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện dự án: Khu dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Hồng tại xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá

392 4959/QĐ-UBND 24/12/2019

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

393 4973/QĐ-UBND 24/12/2019

Quyết định về việc đính chính hiệu lực thi hành Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Bình

394 4962/QĐ-UBN 24/12/2019

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 12 tập thể và 14 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để triển khai xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

395 4955/QĐ-UBND 24/12/2019

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2019

396 4958/QĐ-UBND 24/12/2019

Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

397 4972/QĐ-UBND 24/12/2019

Quyết định về việc tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công an thị xã Ba Đồn

398 4975/QĐ-UBND 24/12/2019

Quyết định về việc cho Viễn thông Quảng Bình - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Tây Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới

399 4944/QĐ-UBND 23/12/2019

Quyết định về việc Tặng BK cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá thành công Chuyên án 419G về vi phạm pháp luật trong thực hiện các dự án về môi trường.

Trang : Trước  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 21  22  23  24  25  26  27  28  29  Tiếp