Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 780/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

41 771/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND thị trấn Kiến Giang quản lý để thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới tại thị trấn Kiến Giang đợt 2 năm 2019 (giai đoạn 1)

42 777/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

43 778/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

44 752/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

45 751/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

46 749/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Quảng Bìn

47 750/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

48 754/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 17 tập thể thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019

49 763/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Quản lý Dự án thành phần “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tỉnh Quảng Bình

50 755/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 16 tập thể thuộc các huyện, thị xã, thành phố, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

51 736/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh Quảng Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thuê đất để sử dụng vào mục đích đất công trình bưu chính, viễn thông tại thôn Mã, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy

52 741/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

53 737/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với khu đất thương mại, dịch vụ của Công ty TNHH Phú Ninh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.

54 733/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở cấp tỉnh Quảng Bình

55 719/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Chánh Hòa thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch

56 698/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

57 703/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học QB

58 697/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thương mại Nam Khánh được thăm dò mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

59 701/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/03/2020

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 và Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp