Văn bản tỉnh ban hành
Văn bản Trung ương
 

Lượt truy cập:

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
40 1984/QĐ-UBND 15/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (06 trường hợp)

41 1985/QĐ-UBND 15/06/2020

Quyết đinh về việc thành lập Khung tiếp nhận, cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình

42 1970/QĐ-UBND 14/06/2020

Quyết đinh về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Dương Thủy thuê đất thực hiện Dự án đầu tư Cửa hàng Xăng dầu Hoàng Long 3 tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy

43 73/BCĐ 12/06/2020

Quyết đinh về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh

44 1957/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 09 tập thể và 41 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 - 2020.

45 1974/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 trường hợp)

46 1973/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thôngnăm 2020 tỉnh Quảng Bình

47 1959/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

48 1971/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

49 1958/QĐ-UBND 12/06/2020

Quyết đinh về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2015 - 2020.

50 1947/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (09 trường hợp)

51 1946/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt Bổ sung quy hoạch bến thủy nội địa (lần 13) vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

52 1949/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (23 trường hợp)

53 1950/QĐ-UBND 11/06/2020

Quyết đinh về việc phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (18 trường hợp)

54 1925/QĐ-UBND 10/06/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

55 1924/QĐ-UBND 10/06/2020

Quyết định về việc cho Bưu điện tỉnh QB chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm tại thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch

56 71/BCĐ 10/06/2020

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóathủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quanđến quản lý dân cư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

57 1906/QĐ-UBND 09/06/2020

Quyết định về việc thành lập bổ sung các địa điểm tiếp nhận, cách ly y tế đối với chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình, nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid- 19 về Việt Nam

58 1898/QĐ-UBND 08/06/2020

Quyết định về việc Thời gian xét công nhận tốt nghiệp cho học viên bổ túc trung học cơ sở năm học 2019-2020

59 1889/QĐ-UBND 08/06/2020

Quyết định về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 27 tập thể và 33 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh .

Trang : Trước  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  Tiếp